Програмні продукти, що грунтуються на теорії штучного інтелекту

правила граничне значення.

Ще одне завдання, що розв’язується програмою PolyAnalyst, — кластеризація, тобто визначення: чи однорідні вихідні дані, чи вони у який-небудь спосіб групуються (і якщо групуються, то за якими ознаками).

Традиційна для статистичних пакетів побудова графіка лінійної багатовимірної залежності спеціально виділена в окреме завдання. «Автоматичний аналітик» будує графік множинної лінійної регресійної залежності, як найпростіший і доступний опис вихідних даних, використовуючи при цьому швидкодіючий алгоритм, що автоматично вибирає найвпливовіші чинники. В PolyAnalyst значна увага також приділяється оцінюванню значимості.

Будова PolyAnalyst за модульним принципом сприяє зручності роботи. Критерій оцінювання синтезованих програм міститься в окремому модулі, і простою його заміною можна переорієнтувати штучну еволюцію на розв’язання будь-якої іншого завдання, що виконується згенерованими програмами. Серед інших модулів системи найважливішими є база накопичених процедур і

модуль оцінювання значимості моделей, який з різних сторін перевіряє їхню вірогідність.

PolyAnalyst, безумовно, орієнтований на автоматизоване оброблення даних. Однак можливість «ручного» втручання також передбачена. Ви можете розбивати дані на підмножини, робити вибірки, формулювати критерій, за яким будуть вибиратися ділян­ки для аналізу, додавати потрібні вам функції.

По суті, PolyAnalyst не накладає особливих обмежень на дані, що аналізуються: швидше за все, вас будуть стримувати не обмеження програми, а можливості комп’ютера — його пам’ять і продуктивність. Усього PolyAnalyst дає змогу одночасно досліджувати до 1000 полів і до 100 000 записів.

Усі механізми PolyAnalyst «заховані» усередині системи і не видимі для користувача, що взаємодіє зі спеціальним модулем трансляції і подання отриманих даних. PolyAnalyst надає користувачу об’єктно-орієнтоване робоче середовище для написання сценарію і проведення дослідження. Вся інформація подається у вигляді об’єктів кількох типів

Усі логічні об’єкти, що виникають у процесі аналізу даних (підмножини даних, правила, залежності, функціональні перетворення даних, графіки, звіти, поточні процеси в роботі програми), зображуються на моніторі у вигляді графічних об’єктів, з якими можна виконувати інтуїтивно зрозумілі операції за допомогою миші чи клавіатури.

Базова версія функціонує на платформі Wіndows NT, однак існує і версія програми для OS/2 Warp. PolyAnalyst можна застосовувати як на окремому персональному комп’ютері, так і в мережі з використанням технології «клієнт-сервер». В останньому варіанті PolyAnalyst може виконувати кілька завдань з аналізу даних, запущених з різних робочих місць локальної мережі. Клієнти можуть використовувати програму, маючи навіть Wіndows 95. Принциповим для роботи аналітичного блоку є виконання паралельних процесів з виділенням кожному з них такого самого кванта часу. Аналіз можна значно прискорити, якщо ваш комп’ютер/сервер містить багатопроцесорну плату.

Програма «RadarScreen 2000і» (Omega Research) дає змогу звести докупи безпрецедентні можливості для сканування і ранжирування фінансових ринків. Приклад вікна цієї програми наведено на рис. 16. Вона уможливлює трейдерам усіх рівнів проведення моніторингу ринків у режимі реального часу. Сканування ринків відбувається за будь-яким критерієм, з використанням мови програмування «EasyLanguage». Нижче наведено приклад вікна динамічного сканування ринків (рис. 17).

 Починаючи від виділення акцій з неординарними обсягами торгів і закінчуючи виокремленням інструментів, що досягли нового вищого рівня, RadarScreen 2000і дає змогу трейдерам виявляти саме ті інструменти, якими вони хочуть торгувати відповідно до їхнього стилю торгівлі. Програма надає можливість використовувати

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні