Промисловий зразок як об’єкт правової охорони

Бразилії промисловий зразок - це декоративна форма об'єкта або декоративна комбінація ліній та кольорів, яка може бути застосована до продукту для отримання нового оригінального візуального результату в його зовнішній конфігурації і може слугувати моделлю для промислового виробництва [2].

Законодавством США передбачена ще одна обов’язкова умова. Так патентоздатний промисловий зразок повинен бути втіленим в конкретний промисловий виріб: звичайне двомірне зображення (малюнок, орнамент), не втілений в промисловий виріб, не є промисловим зразком [3].

Відповідно до ст. 2 (1) Типового Закону про охорону промислових зразків, який підготовлено В0ІВ, поняття „промисловий зразок сформульовано таким чином. Будь-яка композиція ліній або кольорів, або будь-яка об'ємна форма, вважається промисловим зразком за умови, що така комбінація або форма надає особливого зовнішнього вигляду продукту промисловості або кустарного промислу i може слугувати моделями цього продукту. Важливою у цьому визначенні є вимога, щоб зразок служив моделлю при виробництві продукту промисловості [4].

Сумуючи можна визначити, що Типовий закон ВОІВ, законодавство Японії, Великої Британії та інших країн пов’язують правову охорону промислового зразка виключно з його особливим зовнішнім виглядом. При цьому необхідно, щоб промисловий зразок сприймався візуально під час звичайного використання виробів, в яких його втілено.

Однак, промисловий зразок відрізняється від творів образотворчого мистецтва, головним призначенням яких є суто естетичний вигляд. Він повинен бути використаний в ужиткових виробах, тобто у виробах, які мають корисне, функціональне призначення. Закони деяких країн прямо вимагають, щоб промисловий зразок слугував моделлю для виробництва промислових виробів, або щоб він був придатним для виробництва. В той же час промисловий зразок - це лише зовнішній вигляд виробу, він не стосується його технічних або функціональних особливостей. Поняття „зразок не включає в себе ознаки форми та конфігурації, які обумовлені виключно тією функцією, котру повинен виконувати виріб

Подвійна природа промислового зразка обумовлює протиріччя у виборі форми охорони промислових зразків — авторське право чи право промислової власності.

Охорона промислового зразка як об’єкта промислової власності. На ранній стадії індустріалізації в більшості європейських країн охорона авторським правом надавалась тільки високохудожнім виробам і не вважалась необхідною для творів декоративно-прикладного мистецтва і дизайну, оскільки результат діяльності дизайнерів і художників-декораторів не розглядався як інтелектуальний продукт. Це було зумовлено відсутністю технологій, здатних забезпечити виробництво товарів в розмірах, достатніх для задоволення споживчого ринку. Кожен екземпляр виробів був авторським, майже унікальним, зробленим вручну.

Ситуація змінилася в той час, коли з'явилася технологія тиражування виробів, і виробництво досягло промислового масштабу. Створення промислового зразка вимагало вже не тільки майстерності, але і ресурсів, фінансів, порівнянних з вартістю виробництва виробу, в якому використано промисловий зразок. В зв’язку з цим в цілому ряді країн виникла зацікавленість в охороні промислових зразків правом промислової власності, а саме патентним правом.

Ініціатива правової охорони творів прикладного мистецтва і промислового дизайну виходила від промисловості. Запити про правову охорону прямувалися до міністерства промисловості, а не до адміністративних органів, що відповідалі за правову охорону об’єктів авторського права та суміжних прав. Зважаючи на це сформувалась правова охорона промислових зразків, яка має ознаки, притаманні патентному, а не авторському праву.

Промислові зразки охороняються патентним правом в Росії, США та інших країнах світу. Так в Росії права на промисловий зразок охороняються відповідно до Патентного Закону Росії та засвідчується патентом на промисловий зразок. Як промисловий зразок, охороняється художньо-конструкторське рішення виробу або

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні