Промисловий зразок як об’єкт правової охорони

об”єктами, яким може бути надана авторсько-правова охорона, спростовує обидва ці припущення. Наприклад, прихильники доктрини "єдиності художньої творчості" ігнорують вірогідність того, що виключні права, які будуть мати власники, конкурентноздатних промислових зразків, нададуть їм можливість контролювати ринки товарів. Така властивість зазвичай є у об”єктів патентного права. В зв’язку з цим можливість одержати авторсько-правову охорону для виробів промислового мистецтва може зашкодити функціонуванню патентної системи [8].

Ризик отримати широкий обсяг прав, який виникає як результат ототожнення декоративних промислових зразків з оригінальними роботами, полягає в тому, що власники авторського права будуть мати можливість контролювати конкурентну боротьбу не тільки на ринку художніх творів, а і на основному товарному ринку споживання їх виробів. Це може легко зруйнувати наявну рівновагу між інноваційними процесами і вільною конкуренцією, яку прагне підтримувати система охорони інтелектуальної власності. Саме ця здатність робіт прикладного мистецтва бути представленими на ринку художніх творів і на основному товарному ринку загострює проблему охорони промислових зразків.

Небажані з економічної точки зору наслідки, що є результатом прирівнювання комерційних промислових зразків до об”єктів авторського права (виробів прикладного мистецтва), залежать від того, наскільки національна система охорони інтелектуальної власності схильна до такого визнання.

Відповідно до Закону США про авторські права художні елементи, невіддільні від прикладного мистецтва, повинні охороняються як об'єкти промислової власності. У Законі Франції про авторські права зазначені випадки, коли авторсько-правова охорона поширюється і на прикладне мистецтво (сезонні моделі одягу, взуття і т. ін. )

В Іспанії частина художніх творів, які можуть отримати охорону авторським правом, є промисловими виробами. У Німеччині розходження між охороною промислового зразка, як об”єкта промислової власності або як об'єкта авторського права обумовлено лише більш високим творчим рівнем останнього. Промислові зразки як об”єкти промислової власності мають більш короткий строк охорони. Після його спливу вони можуть охоронятися авторським правом, якщо відповідають його умовам.

У Великої Британії при розробленні Закону про авторське право, промислові зразки і патенти була спеціально врахована можливість одночасної правової охорони промислового зразка авторським правом як художнього твору і промислового зразка, який має тільки функціональні властивості, і який варто охороняти законом про промислові зразки [9].

Проте, у справі «Ocular Science» суддя зазначила, що елемент форми виробу, що стикується з іншими елементами для виконання визначеної функції, повинен бути виключений зі сфери охорони прав на промислові зразки, навіть якщо цей елемент призначений для інших цілей, наприклад для забезпечення привабливості товару. Якщо широко застосовувати таке трактування з числа промислових зразків варто було б виключити, наприклад, і новий фасон рукава одягу.

Аналіз цього і ряду інших справ показали, що Закон Великої Британії 1988 року загалом забезпечує охорону зовнішнього вигляду значної кількості утилітарних об'єктів. Однак Закон виявляється недостатньо ефективним при розмежуванні утилітарних об'єктів і художніх виробів масового виробництва, творці яких мають потребу в більш надійній охороні своєї продукції. Так особлива увага було звернена на рішення в справі «Leyland», для того, щоб запобігти використанню виробниками авторського права для контролю ринка збуту запасних частин. Висновки судових інстанцій були прийняті до уваги при прийнятті Закону 1998 року, при цьому довічна охорона промислових зразків авторським правом була скорочена до 15 років [7].

Протиріччя у виборі форми охорони промислових зразків — авторське або право промислової власності є в законодавствах всіх країн. Головним є питання, чи повинні ці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні