Промисловий зразок як об’єкт правової охорони

включений або застосований в виробі, який є компонентом складеного виробу, має розглядатись як такий, що відповідає умовам правової охорони, лише в тому разі, якщо компонент, включений до складеного виробу, залишається видимим під час звичайного використання. При цьому під звичайним використанням розуміють використання кінцевим користувачем, не враховуючи зберігання, сервісного обслуговування та ремонтних робіт. Через цю умову правова охорона може не поширюватися, наприклад, на форми деталей та частин двигуна автомобіля, які не сприймаються візуально при звичайному використанні автомобіля;

? ознаки, що стосуються виробів монтажної арматури: болти, гайки, інші деталі. У Документах ЄС окремою нормою встановлено заборону на надання правової охорони ознакам зовнішнього вигляду виробу, які повинні обов'язково відтворюватися в їх точній формі і розмірах для того, щоб можна було механічно з'єднати виріб, в якому втілений промисловий зразок, з іншим виробом. Також ця заборона торкається ознак зовнішнього вигляду виробів, призначених для розміщення в іншому виробі, навколо або напроти нього з тим, щоб обидва вироби могли виконувати свої функції. Наявність заборони дозволяє забезпечити сполучення виробів різних виробників. Проте це вилучення не стосується зовнішнього вигляду монтажної арматури модульних виробів;

? ознаки, що зумовлені виключно технічною функцією виробу, оскільки Документами ЄС накладається заборона на надання правової охорони технічним ознакам зовнішнього вигляду виробу;

? ознаки, в охороні яких заявник не бачить економічної доцільності, наприклад, внаслідок того, що вони зменшують обсяг правової охорони.

 

Фахівці Європейського Союзу рекомендують заявляти на реєстрацію зображення промислового зразка в максимально абстрагованому вигляді, та вводити дискламацію стосовно ознак, які не можна виключити з зображення, але які звужують обсяг правової охорони.

Правова охорона зовнішнього вигляду компонентів для збирання в складений виріб в ЄС здійснюється за принципом охорони частини зовнішнього вигляду виробу. Мається на увазі, що охороняється тільки та частина зовнішнього вигляду компоненту, яка залишається видимою в процесі звичайного використання [13].

В Україні запропонований аналогічний підхід

Так відповідно до ч. 6 ст. 8 проекту Закону промисловий зразок, застосований або втілений у виробі, що є компонентом складного виробу, вважається придатним для набуття прав на нього якщо компонент, після його включення до складного виробу, залишається видимим під час звичайного використання останнього, та якщо, такі видимі ознаки компонента самі по собі відповідають вимогам новизни та індивідуальним характерним особливостям.

Що стосується ознак, обумовлених виключно технічною функцією виробу, то проектом Закону, по-перше, передбачено, що об'єктом промислового зразка, придатним для набуття прав на нього, може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд виробу у цілому або його частини. По-друге, в ст. 9 прямо наголошено, що не є придатними для набуття прав на промисловий зразок вироби, зовнішній вигляд яких зумовлений виключно їх технічними функціями. Таким чином, щодо цього питання проект Закону відповідає Документам ЄС.

Разом з тим в Україні на відміну від європейського законодавства зберігається вилучення з охорони промислових зразків, що відносяться до об'єктів архітектури і об'єктів нестійкої форми, зокрема до тих, які в робочому режимі можуть бути охарактеризовано формоутворюючими та іншими ознаками зовнішнього вигляду виробів. Прикладом може слугувати форма фонтану в робочому стані. На теперішній час в ЄС поширюється охорона зовнішнього вигляду архітектурних споруд, ландшафтів і інтер'єрів як промислових зразків.

Сумуючи можна зробити наступні висновки. Історія розвитку законодавства про охорону інтелектуальної власності свідчить, проблеми, що пов’язані з охороною промислових

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні