Протиепідемічна робота

Протиепідемічна робота

Структура, організація роботи дитячої поліклініки передбачає протиепідемічні заходи. До елементів протиепідемічного режиму відносяться: надання допомоги вдома гостро захворілим, виділення днів для профілактичного прийому, поділ по поверхах кабінетів дільничних лікарів і лікарів вузьких спеціальностей.

Матері, що є з дитиною на прийом, попередньо у фільтрі повинні оглядатися сестрою з метою виявлення симптомів інфекційного чи іншого гострого захворювань. У випадку виявлення дитини з інфекційним чи підозрілим на нього захворюванням хворої повинний направлятися в бокс, що безпосередньо примикає до фільтра й окремий вхід, що має, де його приймає лікар.

Однак у даний час принцип прийому дітей у поліклініці через фільтр практично не здійснюється; більшість поліклінік обмежується виділенням входів для хворих і здорових дітей з окремим виходом з поліклініки.

У діяльності дільничних педіатрів боротьба з інфекційними захворюваннями, забезпечення епідеміологічного благополуччя також займає видне місце. Цей вид діяльності дільничних лікарів здійснюється під керівництвом і; контролем центра санепіднагляду. Основними задачами цієї роботи є: раннє виявлення і госпіталізація інфекційних хворих, спостереження за можливим вогнищем інфекційного захворювання, контактними обличчями, реконвалісцентами і бацилоносіями. Лікарі несуть відповідальність за санітарний стан на ділянці й організують профілактичні щеплення.  

Дільничний лікар забезпечує ранню діагностику інфекційних захворювань, установлює спостереження за здоров'ям дітей, що були в контакті з захворілими. Для реєстрації інфекційних захворювань установлена спеціальна форма «Екстрене повідомлення. . . » ф. 058/у. Повідомлення передається в центр санепіднагляду негайно по телефоні, а повідомлення пересилається поштою. У поліклініці ведеться «Журнал реєстрації інфекційних захворювань» (у. ф. 060/у)

Щомісяця в цілому по поліклініці складається звіт «Про рух інфекційних захворювань».

Обов'язкової госпіталізації підлягають діти з інфекційним гепатитом, епідемічним менінгітом, поліомієлітом, дифтерією, а також діти з гострими кишковими захворюваннями.

При виявленні карантинних захворювань лікар, що виявив чи захворювання його підозра, зобов'язаний невідкладно по телефоні інформувати про це керівників місцевого відділу охорони здоров'я, а останні через вищестояще керівництво забезпечити передачу зведень аж до Міністерства охорони здоров'я.

При лікуванні вдома дитини з гострим інфекційним захворюванням дільничний педіатр знайомить усіх проживаючих у квартирі з необхідними мірами профілактики, періодично оглядає дітей, що контактують з інфекційним хворим. Лікування дитини проводиться вдома до повного видужання.

Діти, що перенесли інфекційні захворювання, беруться під диспансерне спостереження. Їм проводяться контрольні обстеження, при необхідності повторні курси лікування, оздоровчі заходи.

Знімуть з обліку дитини в порядку комісійного рішення дільничного педіатра й епідеміолога.

Величезну роль у зниженні інфекційної захворюваності зіграло впровадження засобів активної імунізації дитячого населення.

Терміни профілактичних щеплень затверджуються Міністерством охорони здоров'я, вони єдині на всій території країни і можуть бути змінені тільки з дозволу міністра охорони здоров'я.

У містах профілактичні щеплення проводяться дітям у прищеплювальних кабінетах при дитячих поліклініках, а в сільській місцевості у відповідних лікувально-профілактичних установах. Дітям, що відвідують дошкільні установи і школи, роблять щеплення в цих установах. Категорично забороняється робити щеплення вдома.

Про день проведення майбутніх профілактичних щеплень дітям, що відвідують дитячі дошкільні установи і школи, необхідно заздалегідь оповіщати батьків.

Усіх дітей, що підлягають щепленням, у день щеплення обстежують лікарі з обліком анамнестичних даних і термометрії. Усім дітям, що мають відносні протипоказання, щеплення повинні проводитися за індивідуальною схемою, відповідно до рекомендацій відповідних фахівців.

Після перенесених гострих захворювань щеплення проводять не раніше, ніж через місяць із дня повного видужання. Діти, що одержали щеплення проти однієї інфекції, можуть бути щеплені проти іншого захворювання тільки через 2 мес. Щеплення проти

1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні