Психіка

Зміст

Вступ.

  1. Загальне поняття про психіку.
  2. Класифікація психічних явищ.
  3. Система психічних явищ.
  4. Будова і функції нервової системи.

Висновок.

Список використаної літератури.  

 

Вступ

Психіка – функція мозку, що полягає у відбитку об'єктивної дійсності в

ідеальних образах, на основі яких регулюється життєдіяльність організму. Вивченням  мозку  займаються  різні  науки. Його будову досліджує анатомія,   а   його складну діяльність із різних боків вивчають нейрофізіологія, медицина, біофізика, біохімія, нейрокібернетика.

Психологія вивчає  ту  властивість  мозку,  що  полягає  в  психічному відбитку матеріальної дійсності,  в  результаті  якого  формуються  ідеальні образи реальної дійсності, необхідні для  регуляції  взаємодії  організму з навколишнім середовищем.

Основним поняттям психології є поняття психічного образу.

Психічний  образ  –  цілісний,  інтегративний  відбиток   самостійної, дискретної частини дійсності; це інформаційна модель дійсності, використовувана  вищими тваринними  і людиною для регуляції своєї життєдіяльності.

Психічні образи забезпечують  досягнення  визначених  цілей, і їхній зміст обумовлюється цими цілями. Найбільш  загальною  властивістю  психічних образів є їхня адекватність дійсності, а загальною функцією – регуляція діяльності.

Психіка є продуктом діяльності кори великих півкуль головного мозку. Ця діяльність називається вищою нервовою діяльністю.

 

 1. Загальне поняття про психіку.

Психічний відбиток світу людиною пов'язаний  з його суспільною природою, він опосередковується суспільно виробленими знаннями. Психіка, як відбивна здатність є й у тварин

Але вищою формою психіки є свідомість людини, що виникла в процесі суспільно-трудової практики. Свідомість

 нерозривно пов'язана з мовою. Завдяки  свідомості  людина  довільно  регулює свою поведінку.

Свідомість не фотографічно відбиває явища дійсності. Вона розкриває об'єктивні внутрішні зв'язки між явищами. Змістом психіки є ідеальні відображення об'єктивно існуючих явищ. Але ці відображення виникають у різних людей своєрідно. Вони  залежать від минулого  досвіду, знань, потреб, інтересів, психічного стану і т. д. Інакше кажучи, психіка -  це  суб'єктивний  відбиток об'єктивного світу. Однак суб'єктивний характер відбитка не означає, що цей відбиток неправильний; перевірка суспільно-історичною й особистою  практикою забезпечує об'єктивний відбиток навколишнього світу.

Отже, психіка -  це  суб'єктивний  відбиток  об'єктивної  дійсності  в ідеальних образах, на основі яких регулюється взаємодія людини з зовнішнім середовищем. Психіка містить у собі не тільки психічні образи,  але  і  позаобразні компоненти - загальні ціннісні орієнтації особистості, змісти  і  значення явищ, розумової дії.

Психіка властива людині і тваринам. Однак, психіка людини, як вища форма психіки, позначається ще і поняттям "свідомість". Але поняття  психіки ширше, ніж поняття свідомості, тому що психіка  містить у собі сферу підсвідомості і надсвідомості ("Над-Я").

 

2. Класифікація психічних явищ.

Усі психічні явища діляться на три групи:

1) психічні процеси;

2) психічні стани;

3) психічні властивості особистості.

Психічний процес - це акт психічної діяльності,  що має свій об'єкт відбитка і свою регуляційну функцію.

Психічний  відбиток  -  це формування образу  тих умов,

1 2 3 4