Психодіагностичні методи дослідження особистості

експерименту пред'являються в певній послідовності 20 картин, що відбираються із стандартного набору залежно від підлоги і віку (є картини для всіх, для жінок, чоловіків, хлопчиків і дівчаток до 14 років). Пропонується придумати невелику історію про те, що привело до ситуації, змальованої на картині, що відбувається в даний час, про що думають, що відчувають дійових осіб, чим ця ситуація закі¬нчиться. Розповіді обстежуваного записуються дослівно, з фіксацією пауз, інтонації, виразних рухів, дру¬гих особливостей. Відмі¬чається час з моменту пред'явлення картини до початку розповіді і загальний час, витрачений на розповідь по кож¬ній картині. Завершує обстеження опит, основна за¬дача якого - здобуття додаткових даних про досліджуваного, а також уточнення джерел тих або інших сюжетів, розбір всіх виявлених в розповідях логічних неув'язок, обмовок, помилок сприйняття і так далі Аналіз розповідей, записаних при використанні ТАТ, будується таким чином:

1)        знаходження "героя", з яких обстежуваний ідентифікує себе.

2)        визначення найважливіших характеристик "героя" - його

почуттів, бажань, прагнень, або, по термінології Г. Мюр-

рея, "потреб". Він виділяв 20 різних потреб, склавши їх список. Туди попали, наприклад, потребі в досягненні, приниженні, відпочинку, грі і так далі

3) порівняльна оцінка сил, витікаючих від "героя", і сил, витікаючих з середовища. Поєднання цих змінних утворює "тему" або динамічну структуру взаємодії особистості і середовища. По Г. Мюррею, вміст "тим" складає: а) те, що обстежуваний реально здійснює; б) то, до чого він прагне; у) те, що їм не усвідомлюється, виявляючись у фантазіях; г) те, що він випробовує зараз; д) нарешті, то, яким йому представляється майбутнє. У результаті дослідник отримує відомості про основні прагнення, потреби обстежуваного, дії, що надаються на нього, конфлікти, що виникають у взаємодії з іншими людьми, і способистості їх дозволу, іншу інформацію. Надійність ТАТ неодноразово вивчалася різними дослідниками

Він є високонадійним.

Існує безліч модифікацій ТАТ (для обстеження осіб різного культурного рівня, підлітків-правопорушників, людей літнього і старче¬ского віку і ін. ). У вітчизняних дослідженнях ТАТ вперше був використаний на початку 60-х рр. в Ленінградському научно-дослідному психоневрологічному інституті ім. В. М. Бехтере¬ва для виявлення значимих, перш за все патогенних, відносин особистості.

 

Висновок

Особистість вимагає від фахівця-психолога дбайливого відношення. Л. Ф. Бурлачук і С. М. Морозів наводять вимоги до фахівця-користувача психодіагностичної методики:

1)Заздалегідь проконсультуватися з психологами, що працюють в області дослідження особистості, про те, які саме методики можуть бути застосовні для вирішення поставлених завдань. За наявності атестованих методик користувач повинен скористатися саме ними;

2)Якщо психологи попереджають про те, що правильне використання методики вимагає загальних знань про психодіагностику або спеціальної підготовки (по опануванню методики), то користувач зобов'язаний або вибрати іншу методику, або пройти відповідну підготовку, або залучити до проведення психодіагностики психолога, або відмовитися від психодіагностики взагалі;

3)Користувач, що дістав доступ до психодіагностичних методик особистості, автоматично бере на себе зобов'язання по дотриманню всіх вимог професійної таємниці;

4)Користувач слідує всім етичним нормативам в проведенні обстеження по відношенню до випробовуваного і будь-яким третім особистістьм: він так само, як і психолог, не має права зловживати довірою і зобов'язаний попереджати випробовуваного про те, як буде використана інформація;

5)Методики, не забезпечені однозначною стандартною інструкцією, необхідними показниками надійності і валидности, що вимагають паралельного використання високопрофесійних експертних методів, не

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні