Психофізіологічні принципи організації роботи оператора

щоб уникнути випадкового їх включення під вагою руки чи ноги.

Ручне керування більш доцільне тоді, коли необхідна висока точність і швидкість установки органа керування в певне положення і не потрібно тривалий час прикладати великі зусилля. Ніжне керування застосовується для розвантаження рук і економії часу при великій кількості органів керування, невеликій точності регулювання і значних м’язових зусиллях.

Коефіцієнт зручності виконання рухів:

,

де Тзр. з — час виконання операцій у найбільш зручній зоні; Тз — загальний час виконання операцій в робочій зоні.

Для зони оптимального досягання Кзр = 1;

для зони допустимого досягання Кзр = 0,9;

для зони максимального досягання Кзр = 0,3…0,6.

Розміщення засобів відображення інформації і органів керування на робочому місці оператора здійснюється з додержанням таких принципів:

функціональності — інформаційні пристрої і органи керування, які виконують однакові функції, розміщуються недалеко один від одного;

важливості — найбільш важливі інформаційні пристрої і органи керування розміщуються в місцях, найбільш зручних для спостереження і обслуговування;

черговості — інформаційні пристрої і органи керування розміщуються в тій послідовності, в якій вони використовуються;

частоти використання — інформаційні пристрої і органи керування розміщуються з врахуванням частоти їх використання.

Правильне компонування засобів відображення інформації і органів керування підвищує ефективність і надійність роботи оператора.

 

Література

1.      Агапова Е.  Г. Основы физиологии и психологии труда. — Самара, 1991. — 149 с.

2.      Асеев В.  Г. Преодоление монотонности труда в промышленности.  — М. : Экономика, 1974. — 191 с.

3.      Влияние условий труда на работоспособность и здоровье операторов / Под редакцией А.  О.  Навакатикяна. — К. : Здоров’я, 1984. — 144 с.

4.      Горшков С.  И. , Золина З.  М. , Мойкин Ю.  В. Методики исследований в физиологии труда. — М. : Медицина, 1974. — 311 с.

5.      Зинченко В.  П. , Мунипов В.  М

Основы эргономики. — М. : Экономика, 1980.  — 343 с.

6.      Интегральная оценка работоспособности при умственном и физическом труде (Метод. рекомендации) / Е. А. Деревянко, В. К. Хухлаев и др. — М. : Экономика, 1976. — 76 с.

7.      Климов Е.  А. Введение в психологию труда. Учебник для
ВУЗов.  — М. :  Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. — 350 с.

8.      Количественная оценка тяжести труда. Межотраслевые методические рекомендации / Составители В.  Г.  Макушин и др. — М. : Экономика, 1988. — 116 с.

9.      Косилов С.  А. Очерки физиологии труда. — М. : Медицина, 1965.  — 371 с.

10. Косилов С.  А. Физиологические основы НОТ. — М. : Экономика, 1969.  — 302 с.  

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні