Психокорекційна робота психолога з вчителями

План 

1. Психокорекційний вплив на професійну самосвідомість педагога.

2. Активне соціально-психологічне навчання вчителів.

Список літератури 


1. Психокорекційний вплив на професійну самосвідомість педагога.

 Ні для кого не секрет, що професія вчителя відноситься до розряду стресогенних і вимагає від нього великих резервів самоуправління і саморегуляції. Не дивно, що вчителі, як професійна група, відрізняються надто низькими показниками фізичного і психічного здоров’я. Ці показники збільшуються по мірі збільшення стажу роботи в школі.

 Лише 34% досліджених педагогів знаходяться в зоні психологічного благополуччя. Вони здатні справлятися з негативними впливами життя на психологічному рівні. Біля 40% мають помірні нервові розлади і їм необхідна спеціальна психологічна допомога (Л. М. Мітіна 1998).

 Більше 80% вчителів мали високий рівень ситуативної напруги (за методикою Спілбергера), а 60% - постійної напруги (в тих випадках, які проробили 10-15р

) (Казанська В. Г 1995).

 Важливою умовою ефективності професійної діяльності є достатній рівень розвитку професійної самосвідомості.

 Вона включає:

 - ставлення особистості до професії;

 - систему уявлень про сутність педагогічної професії і вимоги, що вимагає професія до особистості педагога;

 - систему уявлень про своє професійне Я.

 Складовою професійної самосвідомості є високий рівень педагогічної культури:

 - поєднання вимогливості і поваги до оточуючих, учня;

 - об’єктивна моральна поведінка;

 - спрямованість на самоконтроль і корекцію поведінки.

 Професійно значимі якості особистості педагога – любов до дітей і професії, гуманність, педагогічний такт, самокритичність, справедливість відповідальність.

 “Я – образ” педагога є відносно стійким утворенням, але інколи може змінюватися під впливом внутрішніх (особистих) і зовнішніх (соціальних) факторів.

 Реальний і ідеальний професійний “Я – образ” можуть не співпадати, що може стати джерелом серйозних внутрішньо особистих конфліктів. З іншого боку це неспівпадання професійних Я – образів є джерелом самовдосконалення особистості до її розвитку.

Самоактуалізованій особистості притаманні такі властивості (А. Маслоу):

 - адекватне, об’єктивне сприйняття реальності;

 - прийняття себе та інших;

 - концентрація не тільки на собі, але на інших;

 - здібність до творчої діяльності,

 - спільність з іншими, почуття належності, співучасті;

 - здібність створювати стійкі емоційні стосунки з іншими;

 - здібність до позитивної ціннісної орієнтації;

 - почуття гумору, доброта;

 - творчі здібності та оригінальність.

 Педагогічна діяльність дає можливість до власного розвитку. Знання педагога про самого себе, про свої особистості і професійні якості, оцінка професійної компетентності є предметом його самоставлення.

 В сучасній американській педагогіці існує спеціальний термін „ефективні вчителі”. До важливих особливостей ефективного вчителя відносять:

 - впевненість у собі і висока самооцінка (позитивна оцінка себе як здібної людини, достойної поваги);

 - емоційна стабільність;

 - прагнення до

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні