Психологічна служба в школі

План

1. Психологія учнів.  

2. Показники професіоналізму психолога.  

3. Проаналізувати зміст і завдання роботи практичного психолога з педагогічним колективом.  

4. Сімейне консультування.  

5. Соціальний педагог і батьки проблемних дітей.  

Література.  


1. Психологія учнів

Психіка дітей молодшого шкільного віку особлива, піддається негативному впливу оточення, тому особливого значення набуває проблеми навчальної психогігієни, забезпечення гуманістичних взаємин у педагогічній взаємодії, відповідності навчального навантаження, змісту матеріалу віковим та індивідуальним особливостям дітей певного віку.

Серед багатьох причин «шкільного стресу» визначають найголовніші: недостатня психологічна компетентність учителя (вияви авторитаризму, ситуація неадекватного реагування, психологічна неграмотність, емоційне виснаження тощо); навчальне перевантаження школярів, недотримання науково обґрунтованих психогігієнічних норм організації навчальної діяльності; недоліки сімейного виховання

Авторитарний, професійно неадекватний учитель може завдати такої шкоди нервовопсихічному здоров’ю дитини, яка перевищує навіть вплив навчальних перевантажень. За деякими даними, у класах з авториторним педагогом поточна захворюваність у тричі вища, а кількість неврологічних захворювань, які виникають уперше, 1,5-2 рази більша, ніж у класах із спокійним, уважним педагогом. Підвищена чутливість молодих школярів до інтелектуальних, фізичних, емоційних перевантажень у поєднані із стресовою тактикою педагога призводить до зниження працездатності, накопичення втоми, підвищення рівня невротизації, створює ідеальні умови для виникнення і розвитку не тільки нервово-психічних, а й соматичних захворювань.

Про авторитарний, професійно неадекватний стан учителя свідчить і той факт, що майже у третини вчителів показник соціальної адаптації не вищий, ніж у хворих на невроз, а для вчителів з 15-20 – річних досвідом роботи характерні ранні педагогічні кризи та виснаженість. Тобто, педагоги потребують соціального та психологічного захисту не менше, ніж діти.

Отже, одна з головних умов забезпечення психологічного здоров`я учнів – увага до здоров`я педагога, виховання його психологічної культури, навичок саморегуляції психічного стану та оптимізації поведінки у стресових, конфліктних ситуаціях.

Серед факторів, що призводять до порушень психічного здоров`я дітей, особливе місце посідають умови сімейного виховання, психологічний клімат сім’ї, який суттєво впливає на самопочуття дитини, визначає стан комфорту або дискомфорту, формує почуття захищеності та впевненості у собі. Вивчення дитячих неврозів (зокрема й функціональних розладів мовлення, наприклад, заікання свідчить про те, що вони мають тісний зв'язок із психогенною дією суперечок між батьками у присутності дітей, тяжкими неадекватними покараннями дитини тощо).

Експерти ВООЗ (1979) на основі аналізу багаторічних досліджень довели, що порушення психічного здоров’я частіше реєструють у тих дітей, що виховуються в умовах сімейних негараздів.

Погіршення стану психічного здоров’я молодших школярів пояснюється і тим, що від учнів вимагають запам’ятовувати  великий обсяг інформації, яка часто не впливає ані на розуміння сутності певного навчального предмета, ані на психічний розвиток учня. Часто вчителі навіть зловживають кількістю та обсягом домашніх завдань. Навчальне перевантаження школяра фактично залежить від складності завдань. Потрібно врахувати, яку саме діяльність учень виконує, який особистісний зміст у неї вкладає, а також, - який інтерес викликає певне навчальне завдання.

Аналізуючи вплив навчального навантаження на стан здоров’я молодших школярів, не можна не врахувати такого

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні