Психологічна сутність психопатії

Розладу особистості й поводження (психопатії) по МКБ-10 - це важке порушення характерологической конституції й поведінкових тенденцій індивідуума, що завжди супроводжується особистісної й соціальної дезадаптацией. Особистісні розлади звичайно виникають у дитячому або підлітковому віці й продовжують проявлятися протягом всього життя. П. Б. Ганнушкин особливе значення в діагностиці психопатій відводив клінічним критеріям, які ввійшли в психіатрію як тріада Ганнушкина - тотальность, стійкість характерологических порушень, зміна соціальної адаптації. У судово-психіатричній практиці принципи діагностики психопатій, визначення їхньої глибини й динаміки мають велике значення, тому що в ряді випадків визначають експертне рішення.

Вчення про психопатії зложилося наприкінці минулого сторіччя. У більше ранні роки поруч психіатрів описувалися порушення особистості в рамках «морального божевілля», «душевноболезненного темпераменту», «вырождающихся» і т. д. У Росії із введенням гласності судочинства найвідомішими психіатрами був зроблений ряд судово-психіатричних експертиз, і після опублікування конкретних випадків увійшло в практику лікарської діяльності поняття психопатія. У розумінні психопатій того часу значно більше значення надавалося не стільки медичному аспекту сутності розладів особистості, скільки соціальним факторам. Тому термін «психопат» часто став з'являтися на сторінках газет стосовно до осіб з нестандартним мисленням і різними не прийнятими в той час у суспільстві формами поводження, нічого загального не мають із поняттям психопатія й розладами особистості. Більше системні наукові дослідження патології характеру ставляться до XX сторіччя, коли з'явилися спроби систематизації розладів особистості й поводження. Разом з тим дотепер не можна визнати ні одну з відомих класифікацій психопатій всеосяжної й побудованої по єдиному принципі. Так, одні автори поділ форм психопатії проводили за аналогією з більшими психозами й виділяли эпилептоидную, шизоидную, циклоїдну, параноидную форми; інші проводили паралелі між особистісними порушеннями й загальною конституцією людини - астенічні й пикнические; треті розрізняли психопатії по фізіологічній ознаці й говорили про збудливих і гальмувати^ся типах, що

Загальним недоліком зазначених систематизації була та обставина, що в них, незважаючи на основний принцип класифікацій, з'являлися такі форми, як брехуни й шахраї, асоціальні, псевдобоги й т. д. , виділювані в основному по соціальним, а не клінічним ознакам.

У другій половині XX в. зложилося подання про багатофакторне походження психопатій, коли, поряд з конституціональними формами, відзначалася більша роль у формуванні аномальних типів поводження зовнішніх, мікросоціальних вредностей. До них ставилися й асоціальні форми поводження батьків, їхня алкоголізація, рання втрата батьків, неповна родина, перебування у виправних колоніях підлітків і т. д. У таких випадках поняття психопатії замінялося терміном «социопатия». Були описані й клінічні форми даних особливостей у вигляді більше раннього розвитку аномальних форм поводження, їхня відносна нестабільність, перевага аффективно-возбудимых форм і ознак патологічної замкнутості із сензитивностью й ранимостью. Отже, мова йшла про формування придбаних протягом життя аномалій характеру. Віднесення таких форм розладів поводження до психопатій оспаривается багатьма закордонними й вітчизняними психіатрами.

Найбільш послідовна концепція багатофакторного походження психопатій знайшла відбиття в роботах О. В. Кербекова (1906-1965) і його учнів, які залежно від провідних механізмів розвитку аномалій характеру виділяли конституціональні (ядерні) і крайові (придбані) форми. До останніх, крім варіантів формування особистісних аномалій, що виникли в психогенних умовах, ставилися й ті випадки, при яких мало місце рання органічна поразка головного мозку (інфекції в матері в період вагітності, родові травми голови, важкі інфекційні захворювання

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи