Психологічні особливості юридичної діяльності

План

Вступ 3

Основні особливості професійної діяльності юриста     4

Правова регламентація професійної діяльності юриста 7

Висновок       11

Список використаної літератури   12

 

Вступ

Психології належить значне місце в організації всіх видів людської діяльності. Закономірності психіки індивіда багато в чому визначають не тільки його здатність брати участь в суспільній праці, виконуючи при цьому самі різні функції залежно від посадових або особистих устремлінь, але і можливості здійснювати свою роботу відповідно до вибраної професії. Досліджуючи закономірності психічної діяльності людини у зв'язку з його професійною приналежністю (через необхідність або по покликанню), ми з'ясовуємо її особливості, які сприяють, з одного боку, пізнанню організаційних основ виконуваних індивідом професійних функцій, а з іншої - вдосконаленню організації цієї діяльності.

Професійна діяльність юристів, особливо тих, хто працює в органах прокуратури, судна і так далі, є різновид державної служби з властивими цій діяльності специфічними особливостями. Знання цих особливостей необхідне не тільки для розробки професіограми праці юриста, але може бути корисним і для тих, хто прагне здобути юридичну освіту, оволодіти професією юриста, прикласти свої здібності на терені правоохоронної діяльності, хто повинен бути готовим до подолання тих труднощів, які він неминуче зустріне в своїй роботі.

 

Основні особливості професійної діяльності юриста

Корінні зміни суспільно-економічних відносин про країну, формування правової держави, потреба суспільства в істотному поліпшенні діяльності державно-правових структур, правоохоронних органів, в підвищенні якості прокурорського нагляду, судового розгляду справ висунули на одне з пріоритетних місць завдання наукової розробки і практичної реалізації кадрової політики в системі правоохоронних органів, юридичних служб, зокрема їх кадрового забезпечення.

Для успішного вирішення цього завдання, перш за все, необхідно всесторонньо досліджувати специфіку професійної діяльності юриста, дати її точний, науково обґрунтований опис, тобто, по суті, створити її професіограмму. Необхідно визначити вимоги, які пред'являє ця діяльність до психіки, особи юриста, до його психофізіологічних якостей, які повинні скласти зміст психограми особи юриста з визначенням чітких критеріїв його професійної придатності або непридатності до роботи в правоохоронних органах, в різних державно-правових і інших структурах.

Всесторонній розгляд юридичної діяльності, психологічних особливостей праці юриста дозволяє побачити в цій області найбільш важливі напрями, намітити шляхи підвищення ефективності трудових витрат працівників правоохоронних органів, якісніше проводити оцінку і відбір осіб, охочих здобути юридичну освіту і в подальшому стати юристом.

Під цією точкою зору перейдемо до докладнішого розгляду даної проблеми. Отже, основними особливостями професійної діяльності юриста є:

 - правова регламентація (нормативність) професійної поведінки, ухвалюваних рішень працівників правоохоронних органів, юридичних служб і інших юристів, що професійно беруть участь в провозадіяної діяльності;

 - владний, обов'язковий характер професійних повноважень посадових осіб правоохоронних органів;

 - екстремальний характер правоохоронної діяльності багатьох юристів, особливо тих, хто працює в органах суду, прокуратури, податкової служби і податкової поліції і т.п.;

 - нестандартний, творчий характер праці юриста;

 - процесуальна самостійність, персональна (для багатьох — підвищена) відповідальність юристів, що працюють в правоохоронних органах, державно-правових структурах.

Професійна діяльність юристів, особливо тих, хто знаходиться на передньому краю боротьби із злочинністю, у ряді випадків носить вельми напружений, відповідальний характер, обумовлений виконанням великого об'єму складної, багатообразної роботи в умовах гострого дефіциту інформації і часу, активної протидії зацікавлених осіб, що нерідко ігнорують правові норми.

Нерідко нервово-психічні перевантаження посилюються нерегулярною зміною умов праці, порушеннями звичного режиму добової життєдіяльності, вимушеною відмовою від звичайного для багатьох людей відпочинку, що іноді приводить до розвитку стійких станів психічної напруженості, емоційної нестійкості, надмірної фрустрированості,

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні