Шляхи вдосконалення системи державних тестів фізичної підготовленості студентів на основі найновіших досліджень

умови дотримані, тест вважається дійсним. Критеріями дійсності тесту є його інформативність, надійність і об'єктивність.

Інформативність тестів характеризується тим, наскільки точно воші відповідають руховим здібностям, що оцінюються.

Надійність тестів визначається стабільністю результатів, які можуть бути отриманими при багаторазовому їх використанні. Теорія надійності тестів каже, що надійність тим більша, чим більша різниця між показниками, отриманими від різних людей, і чим щільніше розташовуються результати, що зареєстровані у відносно постійних умовах від однієї і тієї ж людини.

Під об'єктивністю тестів розуміють незалежність отриманих результатів від індивідуальних якостей осіб, які проводять обстеження, і апаратури, яка використовується.

Суттєвою умовою, що визначає вибір тесту, є його економічність. Необхідно, по-перше, щоб тест по можливості не потребував складної і коштовної апаратури, а, по-друге, не займав багате часу для проведення обстеження.

Оцінка швидкісних можливостей найкращим чином може бути проведеною за рівнем максимальної швидкості, що є посильною для того, хто обстежується, на відрізку тої тривалості, при якій не фіксується падіння працездатності в наслідок насталої втоми. Відомо, що час, впродовж якого виконання роботи максимальної інтенсивності є продуктивним, не перевищує 15-20 секунд, максимальна швидкість, що є доступною для студента на відрізку такої тривалості, визначається як абсолютна швидкість і служить узагальненим показником його швидкісних здібностей. Для студентів основного відділення показником комплексного проявлення швидкості може бути час пробігання сходу відрізків довжиною в 30 метрів. За звичай проводять 3-4 виміри з паузами по і 5-20 хвилин між ними

Оцінюється кращий результат.

Оцінка силових здібностей потребує реєстрації максимальної і "вибухової" сили, з також силової витривалості. В спортивній практиці існує ряд способів оцінки цих компонентів сили. Але вони не можуть бути використаними на заняття з групами студентів, тому, що є орієнтованими на реєстрацію показників, що зумовлюють успіх в конкретному виді спортивної діяльності, тобто вони є суворо спеціалізованими.

 

У фізичному вихованні складовими оцінки є: 1) відвідування занять; 2) знання з питань фізичної культури та спортивного тренування; 3) стан фізичної підготовленості; 4) участь у спортивних змаганнях на першість факультету, університету. Якщо першу, другу, четверту складові може виконати практично кожен студент, то третя виставляється за найбільш значні виявлення рухових якостей, які залежать передусім від фізичних та морфологічних особливостей організму людини. Отже, оцінка з предмета генетично передбачена. У зв'язку з цим питання оцінки (цифрові позначення оцінки знань студента) та оцінки (визначення ступеня, рівня функціонального стану, фізичної підготовленості тощо) в дійсності об'єктивно є складними педагогічними проблемами.

Перш за все оцінка повинна бути результатом об'єктивного врахування показників і виконувати функції:

а) контролю педагога за результатами навчання;

б) управління поведінкою та діяльністю студентів;

в) отримання студентами інформації за правильністю їхніх дій та вчинків (зворотний зв'язок для студентів);

г) об'єктивне оцінювання фізичних та морфофункціональних можливостей студентів.

Аналіз показує: реальна система фізичного виховання студентів, що склалася сьогодні в Україні, малоефективна. Вона не забезпечує повною мірою психофізичну готовність випускників вищих навчальних закладів до життєдіяльності та професійної роботи і потребує подальшого удосконалення. 60 % молодих фахівців, що поступають на роботу у виробничу сферу, фізично не готові працювати в тому ритмі і з тією інтенсивністю, яких вимагає сучасне ринкове господарство. Це здебільшого призводить до порушень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні