Шляхи вдосконалення системи державних тестів фізичної підготовленості студентів на основі найновіших досліджень

домашніх завдань. Разом з тим, об'єктивність завбачує поглиблений та всебічний облік можливостей і здібностей кожного студента.

Всебічність в основному пов'язана з підсумковим оцінюванням оволодіння конкретною темою, розділом програми за семестр чи навчальний рік. її складовими повинні бути об'єктивні показники рівня засвоєння усіх розділів програмного матеріалу: знань, техніки рухових навичок і умінь, загальної фізичної підготовленості (в тому числі виконання контрольних нормативів), оволодіння засобами фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності (індивідуальної та групової).

При виставленні оцінки треба враховувати особливості особистості студента, його темперамент, характер, психічні та фізичні здібності та стан здоров'я. На різних етапах оволодіння знаннями та уміннями до студентів треба ставити різні вимоги: на етапі вивчення рухової дії вони простіші, а в міру удосконалення і закріплення навичок — більш підвищені.

У зв'язку з цим зроблено спробу розробити диференційоване оцінювання стану фізичної підготовленості студентів, яка, як показали результати досліджень, складається з декількох рівнів. При цьому кожен рівень повинен враховувати фізичну підготовленість, функціональні можливості та стан здоров'я (насамперед медичну групу).

Перший рівень єдина оцінка підготовленості статевовікової групи за комплексом тестів, які є основою для розробки інших рівнів. З практичної точки зору для оцінки та розуміння студентами своїх результатів найбільш інформативна 5-бальна система.

Внаслідок проведення досліджень серед студентів різного віку та рівня фізичної підготовленості Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» та з урахуванням даних інших авторів, що вивчали дослідження цього контингенту, розроблено нормативи, наведені у табл. 1. 20 % кращих результатів, отриманих заданими досліджень, було взято за відмінний рівень фізичної підготовленості в окремому тесті; 30 % — за добрий рівень фізичної підготовленості; 30 % розглядалися як задовільні; наступні 10 % відповідали незадовільному рівню підготовленості. Рівень фізичної підготовленості останніх 10 % оцінювався як дуже поганий.

Такий підхід дає змогу, по-перше, оцінити рівень фізичного стану студентської молоді для даного регіону; по-друге, показати їхній реальний стан фізичного здоров'я.

Другий рівень оцінка фізичного стану студентів спеціального навчального відділення. Фізична підготовленість студентів оцінювалась за рівнем розвитку фізичних якостей з урахуванням протипоказань видів захворювання (оцінка виставляється за приростом результату відносно попереднього). Для оцінки швидкості визначено біг на 60 м, а загальної витривалості — тест: чергування ходьби з бігом на 2000 м (жінки) і 3000 м (чоловіки) абл

2).

Таблиця 2

Контрольні нормативи фізичної підготовленості студентів спеціального навчального відділення

 

Тестові вправи

Стать

Критерії оцінювання індивідуальних показників від початкових результат, бали

1

2

3

4

5

Біг на 60 м, с

чол.

-0,30

-0,25

-0,20

-0,15

-0,10

жін.

-0,25

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

Оздоровчий біг та ходьба на 3000 і 2000 м, (хв. с)

чол.

-1. 20

-1. 10

-1. 00

-0. 40

-0. 20

жін.

-1. 00

-0. 50

-0. 30

-0. 20

-0. 10

Човниковий біг 4x9 м, с

чол.

-0,40

-0,30

-0,20

-0,15

-0,10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні