Шляхи вдосконалення системи державних тестів фізичної підготовленості студентів на основі найновіших досліджень

valign="top">

жін.

-0,30

-0.25

-0,20

-0,15

-0,10

Стрибок у довжину з місця, см

чол.

+ 25

+ 20

+ 15

+ 10

+ 5

жін.

+ 15

+ 10

+ 7

+ 5

+ 2

Піднімання тулуба в сід за 1 хв, рази

чол.

+ 20

+ 15

+ 10

+ 5

+ 3

жін.

+ 15

+ 10

+ 6

+ 4

+ 2

Підтягування на перекладині, рази

чол.

+ 4

+ 3

+ 2

+ 1

+0,5

Згинання і розгинання рук в упорі, лежачи на підлозі, рази

чол.

+ 20

+ 15

+ 10

+ 5

+ 2

жін.

+ 10

+ 7

+ 4

+ 2

+ 1

Вис на зігнутих руках, с

чол.

+ 20

+ 16

+ 9

+ 5

+ 3

жін.

+ 15

+ 10

+ 6

+ 3

+ 1

Стрибки через ска&віку за 1 хв, рази

чол.

+ 25 "

4-2S

+ 15

+ 10

+ 5

жін.

-ЗО

+ 25

+ 20

+ 10

+ 5

Нахил тулуба вперед, см

чол.

+ 6

+ 4

+ 2

+ 1

до 0

жін.

+ 10

+ 7

+ 5

+ 3

+ 1

Ведення щоденника «Здоров'я»

чол.

Впродовж усього періоду навчання

жін.

 Отже, диференційована оцінка з предмета «Фізичне виховання», що враховує рівень здоров'я і стан фізичної підготовленості студентів, буде сприяти здійсненню контролю за реалізацією планування як одного з головних компонентів управління навчальним процесом вищих навчальних закладів.Поставивши за мету вивчити фізичну підготовленість юнаків і дівчат І-ІІІ курсів, педагогічний експеримент зі студентами Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т Г. Шевченка та Чернігівського державного інституту економіки й управління протягом 1997-2000 років. Характер зміни фізичної підготовленості студентів визначали за результатами виконання державних тестів і за нормативами оцінки фізичної підготовленості населення.

Статистична обробка експериментального матеріалу включала обчислення середнього арифметичного значення с, стандартного відхилення d і помилки середнього значення т.

Аналізуючи фізичну підготовленість студентів, застосовували метод порівняння середніх величин. Результати виконання тестів з фізичної підготовленості фіксували на початку І семестру й наприкінці І, II й IIІ курсів.

Найвищий приріст результатів з фізичної підготовленості студентів спостерігали в кінці І курсу,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні