Регулювання обсягу споживання матеріальних благ і послуг

згідно з відповідним законом.

Так, з 1 січня 1999 р. було встановлено величину вартості межі малозабезпеченості у розмірі 90,7 грн. на місяць, на друге півріччя 1999 р. — 118,3 грн. , а розмір мінімальної заробітної плати — 74 грн. (табл. 10. 4).

Обчислені прогнозні рівні витрат і споживання на середньому та мінімальному рівнях можуть використовуватись для прогнозування та регулювання потреби у відповідних ресурсах, формування держзамовлення та опрацювання заходів соціального захис­ту і підтримки добробуту населення.

До системи державного регулювання рівня життя входить, як правило, індексація грошових доходів населення. Головна мета індексації — збереження життєвого рівня населення або, як мінімум, захист його найменш забезпечених верств. Індексації підлягають грошові доходи громадян, що не мають одноразового характеру: державні пенсії, соціальна допомога, стипендії, оплата праці, відшкодування в разі втрати працездатності.

Для індексації грошових доходів населення використовують індекс споживчих цін на товари і послуги, що входять до складу мінімального споживчого бюджету.

Компенсація передбачає відшкодування подорожчання окремих видів товарів і послуг (дитячого шкільного одягу, хліба, комунальних послуг) і передбачає виплату різниці в цінах громадянам або окремим групам громадян.

Література

 1. Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000—2004 рр. : Послання Президента України до Верховної Ради України. 2000 рік // Урядовий кур’єр. — 2000. — № 34. — С.  5—12.
 2. Бланк І.  А. Інвестиційний менеджмент. — К. : ІТЕМ, 1995.
 3. Гальчинський А. Теорія грошей. — К. : Основи, 1998.
 4. Государственное регулирование экономики и социальный комплекс: Учеб. пособие / Под ред. Т.  Г.  Морозовой, А.  В.  Пикулькина. — М. : Финстатинформ, 1997.
 5. Державне управління: теорія і практика / За ред. В.  Б.  Авер’я­нова. — К. : Юрінком Інтер, 1998.
 6. Єпіфанов А.  О. , Сало І
   В
  . , Д’яконова І.  І. Бюджет і фінансова політика України. — К. : Наук. думка, 1999.
 7. Курс переходной экономики / Под ред. Л.  И.  Абалкина. — М. : Финстатинформ, 1997.
 8. Леслі А.  П. Аналіз державної політики. — К. : Основи, 1999.
 9. Линдерт П.  Х. Экономика мирохозяйственных связей. — М. : Прогресс-Универс, 1994.
 10. Мельник О. Інфляція: теорія і практика регулювання. — К. : Знання, 1999.
 11. Михасюк І. , Мельник А. , Крупка М. , Залога З. Державне регулювання економіки. — Львів: Укр. технології, 1999.
 12. Панасюк Б.  Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки. — К. : Поліграфкнига, 1998.
 13. Розпутенко І. Управління державними видатками в перехідних економіках. — К. : Основи, 1993.
 14. Симоненко В.  К. Регионы Украины: проблемы развития. — К. : Наук. думка, 1997.
1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні