Ринок електронної інформації

мірі усвідомили важливість глибокого вивчення ринків. Цей інформаційний попит підприємств задовольняють організації, які діють на інформаційному ринку і надають інформаційні послуги. Створення ринку інформаційних послуг у країні перебуває на початковому етапі, який відображає труднощі переходу від централізовано-планової економіки до вільного підприємництва. Основними причинами такої ситуації є те, що в основної маси підприємців тільки формується розуміння важливості інформації, необхідності створення інформаційної інфраструктури ринку, відсутність єдиної державної політики і стратегії щодо розвитку ринку інформаційних послуг.

Аналіз розвитку ринку ділової електронної інформації.

Найпоширенішими на ринку інформаційних продуктів України через їх прийнятні ціни й розгалужену систему розповсюдження є товари в друкованій формі - довідники й ділова періодика. Видавцями випускається тільки два види довідників - адресні й адресно-номенклатурні. Їх можна розділити на універсальні (наприклад, “Незалежні виробники товарів і послуг“), галузеві (наприклад “Сільськогосподарські підприємства України“), регіональні (наприклад “Ваш Київ. Золоті сторінки“). До недоліків їх роботи відносять невисоку оперативність довідників викликану тривалим терміном друкування, відсутність довідників по нових галузях народного господарства: аудит, маркетинг, реклама, тощо. Разом з тим майже завжди в таких випадках з’являються електронні копії цих довідників.

Інформаційна продукція видавництв економічних газет і часописів складається з газет, журналів, бюлетенів, а також цінових та інформаційних стрічок. Економічні газети мають, як загальну спрямованість (“Посредник“), так і галузеву (фермерська газета “Наш час“). У бюлетенях (наприклад, Ukrinform Business News) друкують оперативну й аналітичну інформацію по галузях промисловості, фінансах, прайс-листи тощо

У рядках (наприклад, “Новини Ділового Світу”) викладаються оперативні повідомлення про важливі проекти, огляди кредитного, валютного ринків України та інші. В економічних журналах (наприклад, ”Економіка України”) публікують інформаційно-аналітичні матеріали. На сьогодні кожне з періодичних видань прагне паралельно видавати електронну копію. Зазначимо, що практично відсутня спеціалізація газет і журналів по галузях народного господарства, сегментах ринку й інше.

Генераторами біржової та фінансової інформації є брокерські компанії, банки. Найбільш відомі на Заході агентства, які пропонують доступ до біржової і фінансової інформації - Reuter і Telerate. Телекомунікаційні вузли CS/Monolit, Relcom-Україна, ELVISTI та інші пропонують матеріали інформаційних агентств, доступ до світових баз даних, глобальних мереж та багато іншого. Uanet/Relcom забезпечує можливість роботи в мережі INTERNET, яка є важливим бізнес-інструментом. Абоненти цієї мережі в Україні користуються послугами таких інформаційно-довідкових служб, як INTERNET securities, The Interactive Investor, ECHO, European Business Directory. Важливим ресурсом INTERNET є Word Wide Web (WWW), в якому існують сервери практично будь-якої тематики. Найчастіше використовуються рубрики, які стосуються інформації про діяльність компаній, продукти і послуги, фінанси та інвестиції, тощо. Стримуючими факторами в розвитку бізнесового використання INTERNET в Україні є недостатня комп’ютеризація підприємств та установ, низька технічна якість телефонних ліній, недостатня для забезпечення нормальної роботи сучасного комунікаційного обладнання, недостатній розвиток банківської системи, що забезпечувало б здійснення та прийняття платежів через систему кредитних карток.

Глобалізація світових процесів, що відбуваються в економіці призвела до того, що в створенні економічних статистичних баз даних і наданні послуг на їхній основі значна роль належить державним і міжурядовим організаціям. Серед них можна назвати “OECD“ (бази даних по економічній статистиці країн і зовнішньої торгівлі), “GSI-ECO“, яка не тільки готує бази даних “EUROSTATCRONOS“, але і надає послуги діалогового доступу

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні