Ринок електронної інформації

до них, а також обчислювальний центр з економічних і суспільних наук (“WSR“), що працює разом з австрійським інститутом економічних досліджень (“WIFO“), який пропонує доступ до широкого спектру міжнародних і національних баз даних по світовій економіці, що містять зведення про глобальні зміни в структурі промислового виробництва, торгівлі, фінансової діяльності. У числі приватних інформаційних служб в секторі статистичної інформації можна назвати DRI (Data Resource Inc. ), що розпочала діяльність в 1969 році. На вітчизняному інформаційному ринку представлено близько 60 баз даних економічної інформації. Серед них найширше розповсюдження отримали РЕЄСТР, в якому зібрані комплексні відомості про 100 тис. провідних підприємств всіх форм власності країн СНД, і РЕЗЕРВ, який містить інформацію про 367 тис. українських підприємств.

Пошук статистичної інформації в основному буває прямим, адресним, здійснюється по формальних ознаках об'єкта (країна, показник та інші). Користувач, як правило, одержує можливість статистичного опрацювання знайденої інформації, як за допомогою засобів, що надаються діалоговою інформаційною системою, так і власними засобами при передачі результатів пошуку в ЕОМ користувача.

Економічна статистична інформація, як правило, не потрібна в чистому, непереробленому вигляді для більшості видів ділової діяльності. Але вона є насамперед об'єктом аналізу і досліджень. Комерційна інформація необхідна підприємцю насамперед для добору партнерів, пошуку клієнтів, встановлення контактів із ними, а також для того, щоб бути в курсі діяльності партнера або клієнта, що дасть впевненість у повній інформованості про нього

Доступ до комерційної інформації дозволяє також вивчати діяльність конкурентів і їхню продукцію, відслідковувати регулюючі дії організацій, які працюють в цій сфері бізнесу. , як приклад, серед відомих західних фірм, що працюють у цьому сегменті, можна назвати Dow Jones News/Retrieval.

Доступ до інформації комерційних пропозицій дозволяє підприємцю здійснювати закупівлю по оптимальних цінах, проводити вивчення ринку на запропонований товар зсередини цього ринку, першим реагувати на нові запити споживачів, і тим самим покращити своє становище на ринку та залишитися на лідируючих позиціях в умовах жорстокої конкуренції. Такий вид інформації має найбільший попит. Його постачальниками є практично всі мережі загального доступу, і в більшості випадків ця інформація створюється стихійно за рахунок інтеграції повідомлень про купівлю - продаж, що розміщається самими користувачами мережі в спеціалізованих конференціях або в системах дощок оголошень. Зокрема, у мережі Relcom - це інформація комерційних конференцій групи relcom. commerce. *, у мережі СИТЕК це дошка оголошень під назвою ТЕЛЕБАЗАР, та інші. , як правило, під час проведення систематизації комерційної інформації проводять поділ електронного ринку на нерухомість, будматеріали, метали та інші.

Сегмент інформації для спеціалістів.

Сегмент інформації для спеціалістів охоплює:

-юридичну інформацію;

-електронні збірники указів, постанов, інструкцій і інших документів, виданих органами державної і місцевої влади.

-науково-технічну інформацію - довідкову інформацію і дані в галузях фізики, техніки, інформатики;

-фахову інформацію - спеціальні дані й інформація з галузей різних наук, медицини, педагогіки, астрології та інші;

-доступ до першоджерел - бібліографічну і реферативну інформацію, а також доступ до повного тексту електронних даних.

Особливе місце в спеціальній інформації займає юридична інформація, що пов'язано з активною діяльністю законодавчих органів, коли оперативний

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні