Ринок електронної інформації

доступ до цього виду інформації набуває для підприємця особливого значення. Найяскравішим прикладом постачальника юридичної інформації є відома і популярна на Заході служба LEXIS.

В Україні через трудності телекомунікаційного доступу широко поширена продажа баз даних разом із програмною оболонкою опрацювання запитів. Звичайно, продані бази даних містять інформацію, що змінюється достатньо повільно, (наприклад, юридична інформація), але при цьому обумовлюються умови і періодичність оновлення даних.

Науково-технічна інформація виділяється в окрему від професійної інформації сферу, тому що цей вид інформації займає істотну частину загального обсягу електронної інформації. Причини переважання науково-технічної інформації в обсязі фаховій інформації полягає в тому, що науково-технічні робітники краще підготовлені до використання інформаційних технологій. Такий стан характеризує початковий етап інформатизації суспільства, і з його розвитком варто очікувати зменшення відносної частки науково-технічної інформації в загальному обсязі електронної інформації. Доступ до науково-технічного інформації напевно є найстарішим видом інформаційних послуг, що існує, напевно, із часу появи обчислювальної техніки. В даний час доступ до такої інформації надають всі великі бібліотеки в розвинутих країнах.

Сегмент масової споживчої інформації та побутових послуг.

Останній сегмент масової, споживчої інформації містить:

-інформацію служб новин і агентств преси;

-споживчу інформацію - місцеві новини, погоду, програми радіо – і телепередач, розклад транспорту, довідники про готелі, ресторани, інформацію по прокату машин та інше.

Починаючи з осені 1993 року в комп'ютерних мережах розташованих на території СНД почалося масове надання можливостей користувачам знайомитися з електронними варіантами комп'ютерних видань. Усе розпочалося з комп'ютерного видання “КомпьютерТерра“, що став доступним із вересня на сервері Relis у Relcom

Трохи пізніше із жовтня цього ж року Computer World Moscow став виходити там же щотижня. Однієї з найбільших спеціалізованих фірм у цій сфері на Заході можна назвати фірму “University Microfilm“. У нашій країні послуги доступу до електронних першоджерел лише починають розвиватися.

Серед західних постачальників інформації новин найвідоміша служба NEXIS. В Україні робляться успішні спроби в даному напрямку. На жаль, коли ця інформація надходить на комп'ютер користувача, вона в значній мірі стає застарілою. До найбільших інформаційних і комп’ютерних мереж України відносять Українське національне інформаційне агентство, ВІККІ, СВІТ, ELVISTI, електронну комп’ютерну газету “Все-всім“. Типова споживча інформація включає місцеві новини, відомості про погоду, програми радіо- і телепередач, розклад транспорту, довідники по готелях, ресторанах, інформація з прокату машин та іншу інформацію. Характерними прикладами таких фірм, що надають подібну інформацію, є американські служби “Source“ і “CompuServe“.

В Україні сегмент масової, споживчої інформації розвинутий найменше через слабкий розвиток комп’ютерної мережі звичайних споживачів.

Побутові інформаційні послуги.

Сегмент побутових засобів може бути розподілений на два крупні сегменти в залежності від пристосування використовуваних сценаріїв і від можливості взаємодії споживача за конкретним сценарієм, а саме: відтворюючі засоби (paticipative media) і засобами, які забезпечують участь споживача (paticipative media). Якщо перші (радіо, пластинки, телебачення, кінофільми) є пасивними засобами, що можуть емоційно захопити споживача, який проте не може змінити заданого сценарію ходу подій, тоді інші дозволяють споживачу створювати вплив на напрямок розвитку дій, на завершення сценарію, а також на альтернативні шляхи

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні