Ринок електронної інформації

можливості значно зросли. Якість гри на них стала не гіршою від ігор на відеоприставках, яким із цього часу стали пророкувати загибель. Окрім того на комп’ютерах можливе запам'ятовування змін і доробок гри "на ходу", що недоступно приставкам. Разом із поширенням локальних мереж і Інтернету виникли мережні ігри для багатьох учасників. З появою компакт-дисків у комп'ютерні ігри проникнули відеофрагменти. Становище приставок ускладнила поява, так званих "емуляторів" відеоприставок для персональних комп’ютерів. "Емулятор" - це програма ніби підміняє симулює чужий апаратний пристрій. Тобто, тепер гру для відеоприставці можна запускати на персональному комп'ютері. Ціна теж не відіграє великого значення - у розвинутих країнах комп'ютер з'явився в кожної другій сім'ї (хто не може дозволити собі персональний комп’ютер, звичайно, не може дозволити і приставку).

Завдяки іграм невід'ємним елементом інформаційної культури став сам комп'ютер, який вже виростив покоління, що ставиться до нього без страху і з підвищеними очікуваннями. , так можна констатувати, що обсяги продаж комп’ютерних ігор за 1997 рік становили 5 млрд. дол

, в той час, як кіноіндустрія одержала 5,7 млрд. дол. А з кожним роком обсяги продаж комп’ютерних ігор все зростають.

Центри-розподільники інформації.

Основними постачальниками електронної інформації на ринку виступають центри-генератори баз даних, центри-розподільники інформації на основі баз даних та інформаційні провайдери. Згідно оцінок спеціалістів витрати на створення баз даних окупаються в середньому за 3-5 років за умови постійного оновлення інформації. Для забезпечення ефективності витрат на підготування баз даних виробник електронної інформації повинен:

- орієнтуватися на надання унікальної інформації;

- орієнтуватися на значне число користувачів, і для цього передбачати різноманітні засоби доступу до бази даних;

- працювати разом із розробниками програмного забезпечення, що полегшують і спрощують використання каналів поширення інформації;

- розробляти ефективний механізм ціноутворення відповідно обсягам наданої інформації і її цінності;

- застосовувати нові технології, що забезпечують зниження витрат не тільки на етапі поширення інформації, але і для її підготовки, включаючи збір і зберігання.

Щоб уникнути невдалих вкладень у бази даних слід уникати таких негативних факторів:

- невідповідність вимогам ринку;

- вузьке або дрібне тематичне і видове охоплення;

- помилки і неповнота даних;

- наявність застарілої інформації або недостатньо часте оновлення даних.

Власники (або генератори інформації) баз даних створюють власні служби у вигляді інформаційних мереж і надають послуги через них. Саме це сприяло появі на ринку інформаційних посередників - провайдерів, під якими розуміються організації або особи, які професійно займаються платним інформаційним обслуговуванням зовнішніх клієнтів на комерційній основі з використанням послуг інформаційних служб, що було пов'язано з усвідомленням корисності і цінності інформації і ростом потреби в інформаційних послугах та перевищенням критичної маси аудиторії користувачів. Проте цей вид діяльності властивий розвинутому інформаційному ринку і в нашій країні поки що не одержав масового поширення. Розвиток сучасних інформаційних послуг у світі стало можливим тільки завдяки тому, що в більшості країн існували загальнодоступні і недорогі служби передачі даних. В Україні ж висока вартість послуг прямого доступу до баз даних

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні