Ринок інтелектуальної власності на основі патентної інформації

власності, створені з використанням державних коштів, особливостей їхнього обліку, оподаткування прибутку, одержаного від їх комерціалізації, стимулювання діяльності зі створення та використання цих об’єктів тощо.

Найбільш складними та найменш опрацьованими на практиці стали фінансові відносини в умовах ринку та проблеми, пов’язані з інвентаризацією, документальним оформленням, оцінкою та бухгалтерським обліком інтелектуальної власності як майна підприємства.

Держдепартаментом вжито низку заходів для забезпечення проведення в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Національній академії наук України, галузевих академіях України інвентаризації та бухгалтерського обліку об’єктів інтелектуальної власності, під час створення яких використовувалися кошти державного бюджету та державних цільових фондів.

Результати цих заходів показали, що основною перешкодою якісному проведенню інвентаризації є неврегульованість на законодавчому рівні правовідносин щодо участі державних органів виконавчої влади у розподілі прав власності на об’єкти промислової власності, які створені, передусім, з використанням коштів державного бюджету та державних цільових фондів. Крім того, відсутність нормативно-правових актів щодо порядку набуття прав на такі об’єкти, оцінки нематеріальних активів після проведення інвентаризації ускладнює взяття їх на бухгалтерський облік.

Тільки за умови прийняття запропонованих змін до Закону України «Про власність», а також стандартів та методики оцінки майна, майнових прав буде створено нормативно-правове підґрунтя для ефективного проведення такої інвентаризації. Зокрема, Концепція розвитку національної системи охорони інтелектуальної власності передбачає розроблення Положення (стандарту) оцінки нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності. Держдепартамент бере участь у розробленні нормативно-правового акта щодо оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності разом із Фондом держмайна України.

Аналізуючи діяльність Держдепартаменту, можна з упевненістю стверджувати, що його дійова позиція сприяла якісним змінам щодо активізації підприємств та організацій України у сфері охорони інтелектуальної власності та її комерціалізації. Ось деякі цифри: кількість використаних у виробництві об’єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків) у 2002 році зросла проти минулого року майже на чверть, а порівняно з 2000 р. — на 50%. У 2002 році в економіці країни було використано 3029 винаходів, що на 23,2% більше, ніж у попередньому році. Від використання об’єктів промислової власності, зокрема винаходів, отримано прибуток 165,4 млн. грн. В середньому прибуток від використання одного винаходу становив 54,6 тис. грн

(у 2001 р. — 46,4 тис. грн. ). У 2002 р. ліцензіарам надійшло 16,5 млн. грн. від ліцензіатів України, 1,9 млн. дол. США — від іноземних фірм.

Як бачимо, внутрішній ринок об’єктів інтелектуальної власності в Україні розвивається дуже динамічно. Сьогодні одним із головних завдань Держдепартаменту є сприяння ефективному використанню інтелектуального капіталу нашого суспільства, зокрема комерціалізації інтелектуальної власності, розвитку сучасного ринку інтелектуальної власності, що в свою чергу прискорить входження України до світової спільноти на умовах рівноправного партнерства. Вирішення зазначених питань потребує наполегливої роботи, успіх якої залежить від зусиль багатьох міністерств, організацій і служб України. Важлива роль у цьому належить державі.

Патентна інформація

В умовах сучасного розвитку нашого суспільства чітко усвідомлюється той факт, що Україна зможе зайняти гідне місце серед економічно розвинених країн світу тільки завдяки розвитку наукомісткого вітчизняного виробництва, підвищення конкурентоспроможності продукції, товарів та послуг.

Стійкий розвиток вітчизняного виробництва неможливий без оперативного використання науково-технічної інформації, важливість якої усе більше визначається якісною стороною.

В даний час епоха постіндустріального століття змінюється століттям

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні