Ринок інтелектуальної власності на основі патентної інформації

покажчик «Стандарти»;Міждержавні стандарти;

2. Бюлетені та довідники:

 • «Інформаційний бюлетень з міжнародної стандартизації»;
 • довідник «Продукція, що виробляється за технічними умовами України»;
 • «Бюлетень інформаційних матеріалів стандартизації, метрології та сертифікації»;
 • «Інформаційний бюлетень з міжнародної стандартизації»;
 • «Украхбудінформ» видає «Перелік нормативних документів у галузі будівництва, що діють на території України».

До системи нормативної документації варто віднести також стандарти міжнародних організацій і національні стандарти провідних країн:

 • стандарти міжнародних організацій ISO і IEC;
 • публікації Міжнародної організації законодавчої метрології (OIML);
 • європейські стандарти (Е);
 • національні стандарти Великобританії (BS), Німеччини (DIN); Франції (NF) та ін.

Відомості про міжнародні стандарти друкуються в інформаційних виданнях: «Каталог ISO. Англо-українська версія», «Каталог IEC, Англо-українська версія», які видає Держстандарт України.  

Зміст патентної інформації

Патентна інформація – це будь-який вид інформації, що міститься в патентному документі. Патентний документ є офіційно оприлюднюваним та неоприлюднюваним документом. Він містить відомості про результати науково-дослідних, проектно-конструкторських, та інших подібних робіт заявлених або визнаних об'єктами промислової власності (винаходами, корисними моделями, промисловими зразками), а також відомості про охорону прав винахідників, патентовласників.

До джерел патентної документації відносяться: патентні бюлетені патентних відомств і описи до об'єктів промислової власності.

Відповідно до законів України про охорону об'єктів промислової власності «. . . відомство публікує у своєму офіційному бюлетені встановлені ним відомості про видачу охоронного документа». В Україні офіційний бюлетень називається «Промислова власність» (видається з 1993 р. )

У Росії це видання «Винаходи»; «Корисні моделі та промислові зразки» і бюлетень «Товарні знаки і знаки обслуговування» (видаються з 1994 р. ). Відомості про видані закордонні патентні документи публікуються в реферативному збірнику «Винаходи країн світу» (ІСМ із 1972 р. ).

У вищезгаданих патентних виданнях про кожен об'єкт промислової власності публікуються такі дані:

 • країна;
 • реєстраційні, пріоритетні, технічні дані;
 • дати надання документа для загального ознайомлення;
 • відомості про осіб, що мають відношення до об'єкта промислової власності.

Відповідно до стандарту ВОІВ (ст. 9) «Рекомендації, що відносяться до бібліографічних даних патентних документів і свідчень додаткової охорони» кожному елементу бібліографічних данихпривласнюється цифровий або літеро-цифровий код ІНІД (міжнародні цифрові коди для ідентифікації даних), наприклад:

 • Код 10 – ідентифікація документа;
 • Код 11 – номер документа;
 • Код 12 – словесне позначення виду документа;
 • Код 19 – код країни, відомства або організації, що здійснили публікацію документа;
 • Код 20 – заявочні дані;
 • Код 21 – реєстраційний номер заявки;
 • Код 30 – дані, що відносяться до пріоритету відповідно до Паризької конвенції;
 • Код 40 – дата(и) надання документа для загального ознайомлення;
 • Код 50 – технічна інформація та інші (Стандарти ВОІВ, т. 1, М. : 1996 р. ).

Опубліковані патентні документи у виданнях розташовані за індексами міжнародних класифікацій:

 • патентної – МПК;
 • промислових зразків – МКПЗ;
 • товарів і послуг – МКТП.

Пошук патентної інформації – це процес добору відповідному запиту документів або відомостей за однією або декількома ознаками з масиву патентних документів.

Існують три основних види патентних пошуків: тематичний, іменний, нумераційний. На додаток до них – пошук патентних документів-аналогів. Основними засобами пошуку є міжнародна патентна класифікація.

Міжнародна патентна класифікація (МПК) є

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні