Ринок інтелектуальної власності на основі патентної інформації

засобом для однакової в Міжнародному масштабі класифікації патентних документів і елективним інструментом для патентних відомств та інших споживачів, які здійснюють пошук патентних документів з метою встановлення новизни та оцінки внеску винахідника в заявлене технічне рішення (включаючи оцінку технічної прогресивності та корисного результату або корисності).

Важливим призначенням МПК є:

 • служити інструментом для упорядкованого збереження патентних документів, що полегшує доступ до технічної і правової інформації, яка міститься в них;
 • бути основою для вибіркового розподілу інформації серед споживачів патентної інформації;
 • бути основою для визначення рівня техніки в окремих областях;
 • бути основою для одержання статистичних даних в галузі промислової власності, що в свою чергу дозволить визначати рівень розвитку різних галузей техніки.

Текст першої редакції МПК був створений відповідно до положень Європейської конвенції про Міжнародну патентну класифікацію 1954 р.

МПК охоплює всі області знань, об'єкти яких можуть підлягати захисту охоронними документами. Основними її розподілами є: розділ, клас, підклас, група, підгрупа.

Кожний розділ позначений заголовною буквою латинського алфавіту від A до H. Заголовок розділу лише приблизно відображає його зміст. Розділи мають наступні умовні назви:

A – Задоволення життєвих потреб людини;

B – Різні технологічні процеси; Транспортування;

C – Хімія; Металургія;

D – Текстиль; Папір;

E – Будівництво; Гірнича справа;

F – Механіка; Освітлення; Опалення; Двигуни і насоси; Зброя; Боєприпаси; Підривні роботи;

G – Фізика;

H – Електрика.

У змісті для кожного розділу є перелік класів і підкласів.

Інтелектуалізація вітчизняної економіки, розвиток інноваційного бізнесу і його інтеграція у світову економіку різко активізували попит на патентну інформацію і документацію, зосереджену в національних, універсальних наукових бібліотеках та інших патентно-інформаційних центрах. Організація роботи патентних підрозділів бібліотечно-інформаційних центрів з урахуванням нових вимог і сучасної патентної політики обумовлює необхідність переосмислення стратегії і тактики сучасного менеджменту винятково актуального і важливого інформаційного ресурсу, яким є сьогодні патентна інформація.

Відмінна риса і популярність патентної інформації полягає в тому, що вона сама по собі є одним зі складових елементів державної патентної системи правової охорони промислової власності, суть якої полягає в наданні заявнику обмеженого в часі виключного права на використання результату такої діяльності, технічного нововведення (винаходу, корисної моделі), зовнішнього вигляду промислової продукції (промислового зразка) або позначення (товарного знаку, знака обслуговування, найменування місця походження товару) в обмін на публічне розкриття сутності.

Література:

 1. Бабуров Э. Ф. и др. Основы научных исследований. – К. : Вища Школа, 1998.
 2. Воробьев Г. Г. Документ. Информационный анализ. – М. : Наука, 1973.
 3. Универсальная десятичная классификация
  – М. : Из-во стандартов, 1983.
 4. Сборник нормативных и методических материалов по УДК. – М. : ГПНТБ СССР, 1982.
 5. Материалы пятой международной конференции «Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества». Судак, Крым, 1998 г.
 6. Пласичук В. П. Возможность использования современных технологий в системе патентной информации //Патентная информация сегодня. 2002, № 2. – С. 9-15.
 7. Бутенко Л. В. Общедоступность – понятие определенное?! // Патенты и лицензии. 2002, № 1. – С. 12-19.
 8. Бромберг Г. В. Патентная информация и приоритеты научно-технического развития // Патенты и лицензии. 2002, № 10, С. 36-42.
1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні