Робота над складанням характеристики

План

Робота над складанням характеристики  3

Вимоги до характеристики    4

Зразкова схема вивчення і складання психологічної характеристики учня   4

Критерії оцінок за характеристику 9

 

Робота над складанням характеристики

Цілі даного завдання наступні.

1. Опанування навиків орієнтування в особових якостях учня, їх психологічній інтерпретації з подальшими педагогічними виводами.

2. Формування умінь вживання основних методів педагогічного для психологотипу вивчення учня (організація, проведення, фіксація і обробка результатів) і складання письмової психологічної його характеристики.

Звітними документами служать щоденник спостережень з протоколами психологічних досліджень школяра, що проводяться, і педагогічна для психологотипу характеристика учня.

Рекомендується організувати свою роботу в три етапи.

1. Відновити науково-теоретичні знання по курсах “Загальна психологія”, “Вікова і педагогічна психологія”. У цьому можуть допомогти наступні підручники і навчальні посібники:

Вікова і педагогічна психологія / Під ред. М. В. Гамезо. - М. : Освіта, 1984.

Вікова і педагогічна психологія /Под ред. А. В. Петровського. - М. : Освіта, 1979.

Гамезо М. В. , Домашенко І. А. Атлас по психології. - М. : Освіта, 1986.

Немов Р. С. Психологія: У 2 кн. - М. : Освіта; Владос, 1995.

Загальна психологія /Под ред. А. В

Петровського; 9-е видавництво, перероб. і доп. - М. : Освіта, 1986.

2. Вибрати об'єкт вивчення (конкретного учня початкових класів) і організувати збір фактичних даних з використанням методів педагогічного для психологотипу дослідження (див. відповідний розділ даних методичних вказівок).

3. Осмислити, узагальнити і викласти зібраний матеріал.

Ці етапи взаємозв'язані і в ході роботи можуть переплітатися один з одним, хоча самі по собі вони специфічні і вимагають дотримання відповідних вимог.

Вчитель ніколи не займається одним лише вивченням школярів. Він працює з ними: виучує, виховує, а в ході цієї роботи з'ясовує, які їх психологічні особливості. Поважно пам'ятати, що дитя - специфічний об'єкт дослідження, його психіка знаходиться в становленні, розвитку, тому при її вивченні слід керуватися певними принципами.

Вимоги до характеристики

1. Розкриваючи ту або іншу особливість особи учня, слід давати можливо повніший її опис, використовуючи для цього найбільш характерні факти поведінки і дані експерименту. Наявність фактичного матеріалу і аргументація психологічних виводів - обов'язкова умова характеристики.

2. Глибина характеристики визначатиметься мірою розтину справжніх психологічних причин прояву відповідних особових якостей учня і заходів педагогічної дії, що рекомендуються, з врахуванням цих причин.

3. Характеристика пишеться в окремому зошиті, на титульному аркуші якої вказується, на кого і ким вона складена. Наголошується також, протягом якого часу проводилося вивчення що вчиться і якими методами. Готова характеристика має бути завірена (але не оцінена) класним керівником.

4. Педагогічна для Психологотипу характеристика задається разом з останньою документацією по педпрактике, перевіряється і оцінюється викладачем кафедри.

Зразкова схема вивчення і складання психологічної характеристики учня

I. Загальні відомості про учня: вік, клас, школа, стан здоров'я, зовнішність (короткий словесний портрет).

Методи: бесіда (з учнем, вчителем, шкільним лікарем), вивчення шкільної документації, спостереження.

II. Умови родинного виховання: склад сім'ї; професії, вік, коротка характеристика батьків і інших членів сім'ї (братів, сестер, бабусь, дідусів і так далі), взаємини в сім'ї, узгодженість дій дорослих по вихованню дитяти.

Методи і методики: вивчення шкільної документації, бесіда з учнями (“колізії”), вчителем, батьками; опитувальник Е. Ейдеміллера і В. Юстіцкого для вивчення стилю батьківського виховання; проектний тест-малюнок “Моя сім'я” і його варіанти (“Сім'я звірів”, “Хто чим займається”); дитячий варіант ТАТ, “Цветопісь” (“Якого кольору кожен член сім'ї”); нескінчені пропозиції (усний варіант).

III. Діяльність молодшого школяра.

1. Учбова діяльність: готовність до шкільного навчання (для першокласників); мотиви учення і учбові інтереси; відношення до школи, учення і відміток; учбові досягнення (успішність, знання,

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні