Робота з списками в Excel

 знайти  ще  один елемент,  що задовольняє  умові  пошуку,  знову клацніть по       командній кнопці Find Next. Якщо пошук  краще вести у зворотному напрямі,  клацніть по командній кнопці Find Prev.  При пошуку можна комбінувати різні критерії один з одним. Наприклад, можна ввести пошук елементів, у яких значення деякого поля більше заданого числа,  а  значення іншого поля співпадає із заданим ланцюжком символів. Якщо критерієм  пошуку  служить  текстовий рядок,  то для маскування текстових позицій можна використовувати символи  "?" і "*". Знак питання дозволяє ігнорувати ту текстову позицію, яку він займає. Наприклад, рядку пошуку "М???ер" задовольнятимуть слова "Мюллер", "Майстер" і т. д. Зірочка дозволяє  ігнорувати  всі  наступні  після  неї   символи.   Наприклад, рядку пошуку "Ми*" задовольнятимуть будь-які слова, які починаються з поєднання "Мі". У числових критеріях пошуку можна використовувати логічних операторів.  Наприклад, умова "<100" означає, що потрібно знайти всі   елементи  списку,  вміст  вказаного  поля  яких менший, ніж 100. Якщо жоден елемент, що задовольняє критерію пошуку, не знайдений, видається звуковий сигнал. Коли використовується декілька критеріїв   пошуку,  програма  знаходить  тільки  ті  елементи, які задовольняють всім вказаним умовам.
Редагування списків.
Викличте директиву Form з меню Data.  Якщо Вам відомо, де  розташовані задані елементи,  то в діалоговому вікні цієї директиви  слід  скористатися  лінійкою   прокрутки.   Інакше  знайдіть потрібний елемент за допомогою деякого критерію,  а потім поверніться в режим введення даних,  клацнувши по командній кнопці Form.  Зміните значення даних прямо в полях введення.  Якщо з якоїсь причини треба відмінити  зміну,  то  клацніть по командній кнопці Restore
 Проте,  кнопка Restore функціонує до тих пір, поки не був зроблений перехід до іншого елементу  списку.  Якщо  був зроблений перехід до іншого елементу або відбулося перемикання в режим пошуку,  то програма Excel запам'ятовує вміст полів введення в таблиці. Якщо потрібно видалити елементи даних, клацніть по командній кнопці  Delete.  Після  цього  відкриється  діалогове  вікно,  в якому потрібно підтвердити видалення.  При ствердній відповіді елемент  віддаляється  із  списку,  а  все  подальші  елементи  зрушуються на один рядок вгору.

 Автоматичний фільтр.
Відкрийте в меню Data підміню  Filter  і  включите  в  нім опцію AutoFilter.  У таблиці поряд з назвами полів з'являться маленькі піктограми із стрілками.  Клацніть по одній з цих стрілок, і на екрані з'явиться меню з переліком значень даного поля. Виберіть одне   значення   з  цього  переліку.  У  списку залишаться тільки ті елементи,  у яких значення даного поля співпадає з вибраним.  Крім того,  піктограма із стрілкою і елементи списку  будуть  зображена  іншим  кольором.  Тому ознаці  можна  визначити,  що  список був профільтрований по       вказаному полю.  Зліва в стовпці з номерами рядків будуть видні колишні номери елементів, які вони мали в початковому списку. Якщо необхідно повернутися до початкового повного списку,  то потрібно  вибрати опцію All в переліку значень поля,  по якому виконувалася фільтрація.
Комбінована фільтрація.
Виберіть поле (стовпець),  по якому    проводитиметься фільтрація списку. Клацніть по стрілці автофільтру у вибраному стовпці,  після чого  на  екрані  з'явиться  меню  з  переліком значень даного поля. Викличте в цьому меню директиву Custom. Після цього з'явиться діалогове вікно Custom AutoFilter, в якому можна проводити фільтрацію по двох критеріях. Клацніть по піктограмі із
1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні