Романтизм у творчості Пушкіна

залишилося від любові, від всього того, що було йому дорого.

Що живе в стихії пристрастей, поет- романтик часто говорить про єдиність своєї любові, захоплюючої всю його істоту. «Все в жертву пам'яті твоєї»,- звертається він до Воронцової. Навіть слава потрібна йому лише для того, щоб вона завжди нагадувала про нього коханій. У вірші «Бажання слави», присвяченому Воронцової, читаємо :

Желаю славы я , чтоб именем моим

Твой слух был поражён всечасно, чтоб ты мною

Окружена была , чтоб громкою молвою

Всё, всё вокруг тебя звучало обо мне . . .

Це «єдине» відчуття примушує поета жити з образом коханої навіть тоді, коли її немає з ним . Нерідко в любовній ліриці Пушкіна виникає видіння - спомин, замінюючий реальність. У вірші «Ніч», присвяченому  Амалії Різніч, перед поетом «в молчаньї  ночі темної» з вражаючою  ясністю, можливою тільки при величезній силі відчуття, предстає образ коханої. Він чує навіть звуки її голосу, її пристрасні визнання:

Желаю славы я , чтоб именем моим

Твой слух был поражён всечасно, чтоб ты мною

Окружена была , чтоб громкою молвою

Всё, всё вокруг тебя звучало обо мне . . .

Таке ж, тільки пом'якшене бачення-спомин є в знаменитому  вірші «До ***». Поет теж бачить обличчя улюбленої жінки і чує її голос :

В томленьях грусти безнадёжной ,

В тревогах шумной суеты

Звучал мне долго голос нежный,

И снились милые черты.

І у вірші «Непогожий день потухнув. . . », присвяченому Воронцової, перед поетом — бачення - спомин. Але цього разу воно виключно зорового порядку

Поет бачить кохану на фоні південної природи—рухомої «розкішної пелени»  моря:

. . . по горе теперь идёт она

К берегам, потопленным шумящими волнами;

Там , под  заветными скалами,

Теперь она сидит , печальна и одна. . .

У любовній ліриці Пушкіна величезна емоційна сила переживань поета в більшості випадків розриває впорядкованість художніх форм. Стиль стає динамічним, гостро експресивним і навіть «розірваним». Подібна «розірвана»  відображає душевну схвильованість поета і суперечність його любовних переживань, непіддатливих впорядкованості. Питання і вигукування змінюватимуть один одного у вірші  «Бажання слави», де поет нарікає на інтриги, що виникли у зв'язку з цією любов'ю :

И что же ? Слёзы , муки ,

Измены , клевета, всё на главу мою

Обрушилося вдруг. . . Что это я, где я ? Стою

Как путник, молнией постигнутый в пустыне,

И всё передо мной затмилося !

Яку бурю відчуттів ми бачимо в цих віршах ! Ми відчуваємо всі переживання ліричного героя . Вірш «Непогожий день потухнув» завершено гранично експресивним описом  самотності коханої:

Одна. . . никто пред ней не плачет , не тоскует;

Никто её колен в забвенье не целует;

Одна. . . ничьим устам

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні