Розуміюча соціологія М. Вебера

Зміст
Вступ   
1. Соціологія Макса Вебера   
1. 1. Розуміюча соціологія і теорія соціальної дії   
Висновок   
Список літератури   

Вступ

Макс Вебер (1864-1920) – німецький соціолог, соціальний філософ, культуролог і історик. Його можна сміливо назвати Леонардо да Вінчі соціології. Його базисні теорії сьогодні складають фундамент соціології: вчення про соціальну дію і мотивацію, про суспільний розподіл праці, про відчуження, про професію як покликання.
Він розробив: основи соціології релігії; економічної соціології і соціології праці; соціології міста; теорію бюрократії; концепцію соціальної стратифікації і статусних груп; основи політології і інституту влади; вчення про соціальну історію суспільства і раціоналізації; вчення про еволюцію капіталізму і інституту власності.
Досягнення Макса Вебера просто неможливо перерахувати, настільки вони величезні. В області методології одним із найголовніших його досягнень є введення ідеальних типів. М. Вебер вважав, що головна мета соціології – зробити максимально зрозумілим те, що не було таким у самій реальності, виявити сенс того, що було пережите, навіть якщо цей сенс не був усвідомлений самими людьми. Ідеальні типи дозволяють зробити історичний або соціальний матеріал більш осмисленим, ніж він був у самому досвіді реального життя.
Ідеї Вебера пронизують всю будівлю сучасної соціології, складаючи її фундамент. Творча спадщина Вебера величезна. Він вніс внесок до теорії і методології, заклав основи галузевих напрямів соціології: бюрократії, релігії, міста і праці


Сам М. Вебер створив багато наукових праць, зокрема: «Протестантська етика і дух капіталізму» (1904-1905), «Господарство і суспільство», «Об'єктивність соціально-наукового і соціально-політичного пізнання», «Критичні дослідження в області логіки наук про культуру», «Про деякі категорії розуміючої соціології» (1913), «Основні соціологічні поняття».
Розвиток соціологічних уявлень про суспільство увесь час ішов по наростаючій – від Платона і Аристотеля до Маккіавеллі і Гоббса, а від них до Конта і Маркса. З кожним кроком наші знання заглиблювалися і збагачувались. Найвищим виразом стали ідеї М. Вебера. Він не тільки створив найскладнішу теорію суспільства в даний історичний період, але і заклав методологічний фундамент сучасної соціології, що було зробити ще важче.
Завдяки М. Веберу, а також його колегам німецька школа домінувала в світовій соціології аж до Першої світової війни.

 
1. Соціологія Макса Вебера
1. 1. Розуміюча соціологія і теорія соціальної дії

М. Вебер  - основоположник «розуміючої» соціології і теорії соціальної дії, що застосував її принципи до економічної історії, до дослідження політичної влади, релігії. Головною ідеєю веберівської соціології є обгрунтування можливості максимальної раціональної поведінки, що виявляється у всіх сферах людських взаємин. Ця думка Вебера набула подальшого розвитку в різних соціологічних школах Заходу, що

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні