Розвиток благодійності та корпоративного спонсорства в Україні

брати участь у рекламуванні товарів спонсора, наголошувати на активній участі спонсора в усіх справах команди або окремого спортсмена за будь-якої нагоди.

Спонсорство у сфері культури означає співпрацю спонсора і митців, мистецьких організацій, працівників культури і мистецтва. Спонсорські послуги здійснюються для відомих діячів мистецтва, артистів естради, творчих колективів, а також для проведення окремих концертів, міжнародних і національних турне та конкурсів, постановки вистав, виробництва кінофільмів і телесеріалів, телевізійних передач і програм.

Спонсорована сторона при цьому так само бере на себе певні зобов'язання: відображає діяльність спонсора, надає інформацію про його товари і послуги, наголошує на участі спонсора в усіх інтерв'ю, промовах, публічних виступах, на прес-конференціях і концертах.

Соціальне спонсорство спрямоване на соціальний розвиток суспільства і окремих осіб. Це підтримка соціальної інфраструктури — науки, освіти, охорони здоров'я, вирішення соціальних проблем регіону, міста, району, допомога незабезпеченим прошаркам населення.

Екологічне спонсорство — різновид спонсорства соціального — спрямоване на захист природного середовища, підтримку та пропаганду організацій, які опікуються екологічними проблемами, випускають екологічно чисту продукцію, вкладають кошти у природоохоронні заходи.

У практиці західного бізнесу, а віднедавна і в Україні, широко використовується благодійництво та спонсорські заходи для формування позитивного іміджу компаній. При наданні допомоги вони часто підкреслюють, що тим самим виконують свій соціальний обов”язок перед громадськістю, де вони працюють. Держава заохочує таку діяльність, зокрема, надаючи пільги в оподаткуванні.

Інформація про спонсорські програми, засновані стипендії, меценатську діяльність має довгострокове стратегічне завдання і приносить користь передусім у вигляді привабливого іміджу компанії, що формується в очах пересічного громадянина. Благодійництво, спонсорство, соціальна відповідальність бізнесу розвивається й на Україні. Спонсорство відрізняється від інших видів підтримки тим, що воно забезпечує коштами в обмін на очікувану користь безпосереднього характеру

Сьогодні спонсорство є одним із привабливих і поширених засобів формування іміджу серед успішних компаній в Україні. За результатами дослідження потенціалу для розвитку корпоративної філантропії, що здійснювалося Центром інновацій та розвитку у 1999 році, виявилося, що 28% опитаних компаній вважають: спонсорство, корпоративна підтримка є непоганою рекламою, 24% - що це хороший засіб поліпшення свого іміджу. Програма Центру інновацій та розвитку “Розвиток потенціалу благодійної діяльності в Україні”, підтримана Фондом Чарльза С. Мотта, покликана сприяти адаптації міжнародних засад благодійної діяльності в Україні. Це, зокрема, й поширення інформації щодо благодійності, обмін нею між потенційними спонсорами і неприбутковими організаціями.

У рамках цієї програми вже проведено низку досліджень, які дали змогу визначити ставлення населення України до діяльності благодійних організацій та розуміння самого поняття “благодійництво”; кількісний та якісний аналіз інформації про благодійництво та корпоративне спонсорство, що з”являються на шпальтах провідних друкованих ЗМІ України; ставлення журналістів і керівників ЗМІ до діяльності благодійних організацій і корпоративного спонсорства.

Ми надаємо великого значення саме цьому аспекту – приверненню уваги до благодійної і спонсорської діяльності компаній із боку засобів масової інформації, оскільки це не просто непряма реклама компаній, як журналісти здебільшого звикли сприймати, а передусім бажання здійснити щось корисне для суспільства, відчути свою значимість.

Найперше ми хотіли довідатися, як населення розуміє благодійність. За результатами загальнонаціонального опитування, в якому взяло участь 1700 респондентів, виялилося, що благодійність – це передусім “допомога найбіднішим громадянам” (77,7%) та “допомога певним категоріям населення (“чорнобильцям”, “афганцям”, одиноким матерям і т. п. ) – 62,2%. Лише 16% опитаних змогли назвати організації, які вони вважають благодійними. Ще менше людей

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні