Розвиток благодійності та корпоративного спонсорства в Україні

отримували хоча б один раз благодійну допомогу (таких виявилося лише 3,9% від загальної кількості опитаних. Причому мешканці міст та люди похилого віку частіше отримували благодійну допомогу, ніж мешканці сіл.

У процесі дослідження з”ясовано, що населення очікує на благодійну допомогу передусім від комерційних структур (54,1%), а вже потім від держави та її органів соціальної опіки (29,7%). У ході опитування спробували проаналізувати, чому населення вважає, що комерційні структури найчастіше виділяють кошти для благодійних акцій. Переважна більшість опитаних вважає, що для комерційних структур найважливішою причиною виділення коштів для підтримки благодійних проектів є рекламування своєї діяльності у регіоні (51%) і що такі акції повинні покращити ставлення населення і державних органів до діяльності компанії, створюючи імідж соціально відповідальної комерційної організації (33,8%). Наступне дослідження - “Третій сектор України у дзеркалі преси” передбачало проведення контент-аналізу повідомлень провідних друкованих ЗМІ України про громадські організації, благодійні фонди та корпоративне спонсорство. Воно дало змогу оцінити, яким чином представлені благодійні акції та акції корпоративного спонсорства на шпальтах газет. Використовувалася вибірка за лютий, квітень і травень 1999 року з семи загальнонаціональних друкованих ЗМІ – газет “Факты”, “Киевские ведомости”, “Аргументы и факты - Украина”, “Сільські вісті”, “Голос України”, “Урядовий кур”єр”, “Зеркало недели”. Кількісний аналіз показав, що корпоративному спонсорству загалом було присвячено у цих газетах 37 публікацій, 16 фото, 40 рекламних публікацій. Діяльності благодійних фондів присвятили 33 публікації, 15 фото, 6 рекламних публікацій. Найбільшу рекламну площу періодичних видань займають повідомлення про акції корпоративного спонсорства (у порівнянні із рекламою громадських організацій і благодійних фондів). “Зеркало недели” та “Факты” надали найбільше газетної площі для вміщення реклами про благодійні акції та акції корпоративного спонсорства

Тематичний аналіз спрямованості статей, присвячених корпоративному спонсорству, дозволив виділити такі теми: підтримка національно-культурних акцій і проектів; спортивно-фізкультурний рух; соціально-економічний розвиток; допомога у вирішенні соціальних проблем. Цікаво відзначити, що в акціях, підтриманих корпоративними спонсорами, досить часто беруть участь і державні структури, органи виконавчої влади. Наприклад, співорганізатором культурних благочинних акцій часто виступає Міністерство культури та мистецтв; організатором спортивної благочинної акції “Пробіг під каштанами” - Управління у справах фізкультури та спорту Київської міської держадміністрації; Міністерство інформації взяло участь в організації Всеукраїнських днів преси та книги. Таке співробітництво державних структур, бізнесових компаній і громадських організацій стало виявом міжсекторальної співпраці. Висвітлення пресою такого співробітництва представлено у вигляді стислих згадок про організаторів акцій, але зовсім не звертається увага на те, яким же чином відбувається подібна взаємодія.

Якісний аналіз усіх публікацій показав, що найбільше статей (майже 50% від загальної кількості) присвячено конкретним благодійним акціям громадських організацій, благодійних фондів і компаній. Тематика лише 8% усіх публікацій пов”язана з благодійністю комерційних фірм і компаній, приватних осіб. Важливо відзначити, що хоча в Україні існує вже чимало меценатів, однак інформації про їхню благодійну діяльність у провідних друкованих ЗМІ з”яляються надто рідко. Інформація про благодійність комерційних і приватних фірм, як правило, постає перед читачем у формі рекламних повідомлень про різноманітні акції із зазначенням назви компанії-спонсора. Втім, небагато вміщено і публікацій, що аналізували благодійність успішних високоприбуткових комерційних фірм, акціонерних об”єднань, банків. Наприклад, ВАТ “Вінницям”ясо” проводить численні довгострокові доброчинні акції: забезпечує медикаментами госпіталі, організовує благодійні обіди для ветеранів тощо. Фармацевтична фірма “Фалби” відома такими благодійними акціями, як опікування Новоград-Волинським дитячим

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні