Розвиток жанру байки у творчості Лафонтена

протиріччя з релігійною етикою, що бачила найвищу чесноту і моральність у служінні богу, приборканні плоті в ім'я майбутнього блаженства загробного життя. У байці «Скіфський філософ» Лафонтен говорить про помірність, але ця поміркованість не має нічого спільного з релігійним аскетизмом. Людську натуру з її розгнузданими пристрастями і бажаннями автор порівнює з дикорослим садом. Щастя випадає лише тому, хто вміє панувати над своїми бажаннями, - для людини це і розумно, і корисно. Щастя за Лафонтеном полягає в здатності насолоджуватися і яскравим промінням сонця, і красивою новою сукнею, і смачним обідом («Шарлатан»). Лафонтен - рішучий противник щастя примарного, особливо якщо воно пов'язане з корисливістю і накопиченням («Молочниця і горщик з молоком», «Священик і небіжчик», «Пастух і море», «Скупий і мавпа» , «Вовк і мисливець»). Щасливий той, хто вміє зустріти смерть спокійно, як щось неминуче; прагнення до неможливого заподіює тільки зайві страждання. У байці «Смерть і вмираючий» автор дорікає старого, що просить Смерть відкласти його смерть.  

Таким чином, на думку Лафонтена, щастя полягає в спокої духу, в умиротворенні бажань; щастя поруч, треба тільки зуміти побачити його. Герой байки «Шукачі фортуни» у пошуках щастя об'їхав багато країн; втративши статок, розчарувавшись, він повертається додому і бачить фортуну біля будинку свого сусіда, який ніколи не залишав рідного вогнища.  

У байках Лафонтен не тільки висловив своє розуміння щастя, але і вказав шляхи його досягнення. При цьому він виходив з уявлення про природу людини, її психологію і мораль. Характер людини (її інстинкти, бажання, пристрасті) створений і зумовлений самою природою («Мавпа і дофін», «Вовк і лисиця», «Кішка, перетворена на жінку»). Головним вродженим інстинктом в людині Лафонтен вважав інстинкт самозбереження, егоїзм

Прагнення до задоволення цього інстинкту штовхає людину на боротьбу з іншими людьми, причому всяка дія викликає активну протидію оточуючих («Сварка собак і кішок та сварка кішок і мишей»). У цьому світі, повному анархії і безладдя, перемагає сильний і спритний («Перепілка і півні», «Павук і ластівка»). Лафонтен констатує зіткнення егоїстичних інтересів у суспільстві і вказує шляхи протидії цьому. Насамперед, він протиставляє їм розум, який повинен визначати норми поведінки. Розум повинен перемогти над недосконалою матерією («Людина і вуж»), він повинен стримувати інстинкти.

 Намічає Лафонтен і ще один шлях, який веде, на його думку, до досягнення спокою, а значить, і щастя: маленькі і безправні повинні навчитися жити в оточенні ворогів, примиритися зі злом; не боротися, не пручатися, а пристосовуватися до життя. Вчення про обережність і пристосування випливало з етики лібертинажа. За Гассенді, всі чесноти мають за джерело розум або розсудливість взагалі. Так само думав і Лафонтен: щасливий той, хто, задовольняючись своєю долею, вміє дотримуватися «золотої середини» у своїх бажаннях. Непомірність, необережність засуджуються байкарем («Нічого зайвого», «Ворона, що наслідує орла», «Жаба і віл»).  

Найбільш ґрунтовну і надійну гарантію благополуччя Лафонтен бачить у трудовій практиці людей. Праця приносить людині незалежність, добробут, на відміну від паразитичного ледарства, властивого привілейованим станам, вона зміцнює моральні підвалини («Бабка й мураха», «Землероб і його сини»). Лафонтен милується тими, хто вміє працювати, їх спритністю і вправністю. У байці «Купець, дворянин, пастух і королівський син» переконливо доведено, що найкорисніший член

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні