Розвиток мови у західнослов’янських народів

j е п тільки

j і п о с h юнак

коcі візник

l а h о d а ласощі

о bchod торгівля

Наголос фіксований, на першому складі. Якщо перед словом прийменник, то наголос падає на прийменник.

Серед фонетичних та морфологічних особливостей чеської мови слід виділити і такі:

- відсутність зміни звукосполучень */gve/, */kve/на /zve/, /cve/: чес. кvet;

- збереження звукосполучень */dl/, */tl/: чеськ. radlo;

- зміна *[tj], *[kt], *[gt] в с; *[dj] в z, наприклад: чеськ. mez;

- відсутність після губних приголосних b, p, v, m вставного l: *grablja -> *grabla, чеськ. hrabe;

-загальнослов’янські сполучення *tort, *tolt перетворилися у *trаt, *tlаt; *tеrt, *tеlt перетворилися *trеt, *tlеt: наприклад *gord “обгороджене місце”, чеськ. hrad.

У морфології чеська мова характеризується багатством типів відмінювання іменників і дієслів та відсутністю простих (синтетичних) форм минулого часу.

 

3. Короткі відомості про розвиток словацької мови

Словацька мова є офіційною мовою Словацької республіки (столиця – Братислава). Вона належить до західної підгрупи слов’янських мов індоєвропейської сім’ї. Словацькою мовою користуються також словаки, котрі живуть у Чехії, Угорщині, Румунії, Югославії, США, Канаді. Загальна кількість мовців - 5 млн. чоловік.

Поселення людей на території Словаччини відомі з часів палеоліту. Слов’яни заселили цю територію у ІІІ-IV ст н. е. Протягом багатьох віків Словаччина була лише етнографічним поняттям. У середині ХІ ст. словацьку етнічну територію завоювали угорці, що порушило процес утворення єдиної народності на основі чесько-моравських і словацьких племен, а в ХІІІ-ХIV ст

Словаччина зазнала німецької колонізації.

Хоча гусистський революційний рух сприяв активізації національно-визвольного руху й антифеодальної боротьби у Словаччині, в середині ХVI ст. її південну частину загарбали турки, а решта її території в кінці ХVII ст. увійшла до складу багатонаціональної монархії Габсбургів. З утворенням Австро-Угорщини (1867 р. ) багатостраждальна країна перетворилася на політичну периферію Угорського королівства.

Після розпаду Австро-горщини (1918 р. ) Словаччина ввійшла до складу Чехословацької держави, а в 1969 р. отримала статус Словацької Соціалістичної Республіки у складі федеративної ЧССР. З 1 січня 1993 року Словакія – незалежна держава.

Зародження писемності пов’язане з діяльністю братів Кирила та Мефодія на території Великоморавії (друга половина ІХ ст. ). Перші написи (окремі слова) словацької мови належать до ХV ст. , перші пам’ятки власне словацького письма датуються лише ХVII ст. Серед них виділяється й "Остригомський ритуал" 1625 р.

Засновником сучасної словацької мови є Л. Штур. Разом з Й. Гурбаном та М. Годжею він розробив норми словацької літературної мови, її граматику.

Графіка словацької мови ґрунтується на латинському алфавіті.

Словацький алфавіт

A A B C C D (D) E F G H CH I J K L( L L) M N ( N) O O P R (R) S S T (T) U (U) V (Y)Z Z

Приклади слів:

Веzpeспе

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні