Розвиток мови у західнослов’янських народів

також форма двоїни, відсутність коротких прикметників, велика кількість лексичних запозичень з німецької мови.

 

Література

1. Вступ до порiвняльно-iсторичного вивчення слов'янських мов /за ред. О.С.Мельничука. - К.: Наук. думка, 1966. - 588 с.

2. Довбня Л.Є. Молоде та зелене. Семантичні зміни праслов’янських прикметників, що позначають колір, у російській, українській та чеській мовах//Відродження, 1994.- №12. - С.71-73.

3. Загнітко А. Українська мова як державна: ретроспектива і сучасність //Освіта і управління.-2002.-т.5.-С.12-14.

4. Кондрашов Н.А. Славянские языки: Учебн.пособие для студентов филол. спец. пед.ин-тов.-М.: Просвещение,1986.-239 с.

5. Кочерган М.П. Гілки слов’янських мов. Порівняльна характеристика//Відродження, 1994.-№8.-С.56-59.

6. Наша рідна мова, географія України і характер українця, поляка, москаля.-Вінніпег: Укр. вид., 1917.-30 с.

7. Поляков О.Славянские языки: Основные особенности.Паралельные тексты.-Вильнюс: Leidybos centras, 1998.-228 с.

8. Соколянский А.А. Введение в славянскую филологию: Учебное пособие для студентов филол. фак. высш. учеб. Завед.-М.: Издательский центр "Академия", 2004.-400 с. 

 

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні