Розвиток психологiї в Сполучених Штатах на рубежi ХIХ-ХХ столiть

психології виявилася занадто вузьким полем діяльності для цілей і розмаху Холу.

Холу глибоко цікавили питання розвитку людини й тварин і пов'язані з ними проблеми пристосовності, за що його часто називають генетичним психологом. В університеті Кларка цей інтерес привів його до вивчення дитячої психології - темі, що стала для Холу центральної. Виступаючи на Всесвітній виставці 1893 року в Чикаго, він сказав: "Дотепер ми їздили в Європу, щоб учитися психології. Давайте ж тепер зробимо центром наших інтересів психологію дитини, і тоді в Америці буде власна психологія". Хол мав намір застосувати психологію до вивчення життя дитини в реальному світі. Як влучно помітив один з його колишніх студентів, "його лабораторією стали діти".

При вивченні дитячої психології Хол широко користувався методом анкетування, з яким він познайомився в Німеччині. До 1915 року Хол і його студенти розробили й успішно використовували для різноманітних досліджень 194 опитувальника (White. 1990). Ця методика одержала настільки широке застосування, що через якийсь час у Сполучених Штатах вона асоціювалася саме з ім'ям Холу, хоча ще до нього була запропонована Гальтоном.

Із самого почала вивчення дитячої психології мало величезний суспільний резонанс і привело до виникнення руху під умовною назвою "Вивчення розвитку дитини". Однак через кілька років через низьку якість проведених досліджень цей рух "зник": не було досліджень, які можна було взяти за зразок, опитувальника були "сирими", що проводили опитування люди - некваліфікованими. результати анкетування аналізувалися неадекватно. Іншими словами, у цій спробі дослідження було дуже мало від психології, воно виявилося "неточним, непослідовним і які вводять в оману". Незважаючи на заслужену критику, цей рух показав важливість емпіричного вивчення дитячої психології й концепції психологічного розвитку в цілому.

Найвідоміша книга Холу - значне (біля півтори тисяч сторінок) двотомний добуток "Інстинкти й почуття в юнацькому віці", видане в 1904 році

У цій енциклопедичній роботі найбільше повно викладена розроблена Холом теорія рекапітуляції психологічного розвитку. Він думав, що дитина у своєму індивідуальному розвитку повторює стадії розвитку психіки всього роду людського. Книгу кілька разів перевидавали - і навіть через 20 років після першої публікації.

Рух "Вивчення розвитку дитини" - програма, основою якої були дослідження Холу психологічного розвитку дітей.

Теорія рекапітуляції психологічного розвитку - ідея Холу про те, що дитина у своєму індивідуальному розвитку коротко повторює головні етапи історії людства.

"Інстинкти й почуття в юнацькому віці" стали предметом палких суперечок, оскільки в цій книзі значна увага була приділена питанням підлоги. Холу обвинувачували в похоті. Психолог Е. Л. Торндайк писав, що в цій книзі "дії й почуття, що випливають із особливостей підлоги, як нормальні, так і хворобливі, обговорюються так, як ніколи раніше в англомовній літературі". В одному зі своїх листів Торндайк виразився ще більш критично. Він писав, що книга Холу була "накопиченням помилок, мастурбації й Ісус. Він - безумець". Тим часом в університеті Кларка Хол читав курс лекцій із проблем підлоги. Це був справжній скандал, навіть при тім, що жінкам не дозволялося бути присутнім па цих лекціях. В остаточному підсумку йому довелося згорнути курс, тому що "занадто багато сторонніх приходили в аудиторію й навіть підслухували у дверей".

Багато психологів не розділяли ентузіазму Холу відносно вивчення питань

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні