Розвиток системи оцінки інтелектуальної власності в республіці Молдова

Методичних вказівок цілком укладається в об’єктивну необхідність регулювання з боку держави, особливо на етапі становлення цього виду діяльності.

Положення про атестацію оцінювачів об’єктів інтелектуальної власності встановлює основні принципи атестації оцінювачів, діяльності атестаційної комісії, видачі і відкликання кваліфікаційних сертифікатів, ведення Національного реєстру оцінювачів.

Відповідно до Закону про оцінну діяльність і Положення про атестацію оцінювачів об’єктів інтелектуальної власності всю діяльність з атестації оцінювачів і ведення Національного реєстру оцінювачів покладено на Державне агентство з охорони промислової власності як орган центральної публічної влади.

Атестаційна комісія створюється наказом Генерального директора Агентства, яка на підставі спеціально розробленої і заздалегідь опублікованої програми приймає в письмовій формі кваліфікаційні іспити і здійснює відповідну атестацію оцінювачів з наступною видачею кваліфікаційного сертифіката і включенням до Національного реєстру оцінювачів інтелектуальної власності. При цьому, відповідно до Положення, списки оцінювачів об’єктів, включених до Реєстру, підлягають періодичній публікації.

Слід зазначити, що Положення передбачає ряд цілком обґрунтованих обмежень для осіб, що допускаються до атестації. Так, до атестації можуть бути допущені тільки громадяни Республіки Молдова, що проживають на її території, мають вищу економічну чи технічну освіту, дворічний досвід роботи в галузі інтелектуальної власності й одного року — як оцінювача чи стажиста.

Зазначені обмеження видаються цілком доцільними і обумовлені виключною відповідальністю і складністю оцінної діяльності. Сподіваємося, що дані обмеження будуть сприяти забезпеченню необхідної якості послуг на ринку оцінки об’єктів інтелектуальної власності

Програма кваліфікаційного іспиту, відповідно до Положення, повинна включати теоретичні і практичні питання оцінки об’єктів інтелектуальної власності, нормативні акти Республіки Молдова в галузі охорони й оцінки об’єктів інтелектуальної власності. Програма розроблена і затверджена на новий 2003/2004 навчальний рік з розрахунком, щоб протягом другої половини цього року приступити до підготовки й атестації оцінювачів.

Відповідно до Положення про атестацію оцінювачів атестаційна комісія наділена повноваженнями щодо відкликання кваліфікаційного сертифіката. При цьому відкликання строго регламентоване і допускається лише в таких випадках: повторне порушення вимог здійснення оцінних робіт, нанесення значного збитку замовнику як наслідок неадекватної оцінки, виявлення фальсифікованих чи неточних даних у документах, представлених для атестації, фальсифікація звітів про оцінку, рішення судової інстанції. Механізм відкликання кваліфікаційних сертифікатів і передбачені Положенням попередження з боку атестаційної комісії при вмілому їхньому використанні можуть стати дієвим інструментом, що сприяє ефективному функціонуванню системи оцінних послуг.

Слід зазначити, що Постанова Уряду про оцінку об’єктів інтелектуальної власності передбачає обов’язкове проведення хазяюючими суб’єктами державної форми власності інвентаризації й оцінки об’єктів інтелектуальної власності, залучених у господарський оборот, з метою їхнього прийняття на баланс як нематеріальних активів.

Таким чином, обов’язковий для державних підприємств характер оцінки об’єктів інтелектуальної власності стосується тільки тих з них, які залучені в господарський оборот. Ця вимога видається обґрунтованою і зваженою, враховуючу незначну частку об’єктів, що втягуються в оборот, відсутність досвіду оцінної діяльності, а також недоцільність різкого завищення активів підприємств в умовах відсутності реальних інвестицій. Нормативною базою для здійснення інвентаризації і відображення в бухгалтерській звітності об’єктів інтелектуальної власності є Положення про інвентаризацію, затверджене Міністерством фінансів, і спеціальний розділ Національних стандартів бухгалтерського обліку.

Прийняті нормативні акти покликані заповнити пропуск, що утворився

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні