Шизофренія як важке прогресуюче психічне захворювання

План

1. Етіологія шизофренії.

2. Клініка шизофренії.

3. Діагностика шизофренії.

4. Прогноз шизофренії.  

 

1. Етіологія шизофренії.

Шизофренія (від гре. Schizo – розчеплення, phrenum – мозок) - важке прогресуюче захворювання, яке характеризується дисоціацією психічних функцій, змінами особистості, розладами мислення.

Найчастіше шизофренія виявляється в підлітковому віці і до 29 років. В дитячому віці зустрічаються випадки шизофренії, яка передається спадково (ядерна, внутрішня шизофренія).

Вперше шизофренія була описана в 1896 р. німецьким психіатром Крепеліном і була названа раннім слабоумством. Детально описав шизофренію і ввів цей термін Юджин Блейлер (1911). Він стверджував, що пацієнти з шизофренією вели себе так, ніби різні частини психіки були розчеплені одна від одної і кожна діяла самостійно.

Суть шизофренії – в порушенні тестуванні дійсності ( людина не здатна відрізнити факт від уяви і фантазії).

Теорії виникнення:

1) генетична – в сім’ях, де існують хворі на шизофренію психічні розлади зустрічаються набагато частіше

2) вірусна

3) порушення активності ферментів, в результаті виникає аутоінтоксикація.

4) порушення інформаційних процесів головного мозку (А. М. Іваницький) – у хворих на шизофренію спостерігається зниження роботи систем сприйняття інформації, втрачається можливість оцінити біологічну значимість подразників, що поступають.

4) соціокультурна.

2. Клініка шизофреніі.

Клінічні вичви шизофренії досить різноманітні. При ній можуть виявлятися майже всі відомі симптоми і синдроми. Однак можна виділити найбільш типові, що зустрічаються при всіх видах шизофренії, але міра їх прояву різна. Їх називають негативними симптомами, оскільки вони відображають ті збитки для психіки хворого, які приносить хвороба.

Негативні прояви

Інтелектуальні розлади (порушення мислення) –

  • розірваність мислення
  • неологізми – вигадування нових слів, які не зрозумілі самому хворому;

Емоційні розлади –

  • Емоційна холодність
  • Втрата попередніх зацікавлень
  • Байдужість до оточуючого та думки людей
  • Емоційна амбівалентність
  • Емоційна неадекватність

Вольові розлади –

  • Зниження, повна втрата вольової активності
  • Негативізм ( невмотивована відмова від будь – якої діяльності

Крім негативних симптомів виділяють продуктивну симптоматику, тобто хворобливу продукцію мозку.

Продуктивна симптоматика шизофреніі:

- маячня – заздалегідь неправдиві ідеї, які людина вважає вірними;

види маячні – манія переслідування, величі, управління.

- галюцинації – уявленні чутливі сприймання, які сприймаються за реальні;

- стійкі бредові ідеї – повідомлення про надлюдські можливості, сприйняття звичайних подій як особливих.

3. Діагностика шизофренії.

  На даний час реальною проблемою є вияв хворих на шизофренію серед населення. Це пов’язано насамперед з відсутністю надійних даних для розуміння сутності шизофренії і діагностичних критеріїв до її визначення.

Враховуючи різноманітність проявів хвороби, діагноз шизофренія може поставити лише лікар – психіатр. Вчасне встановлення діагнозу є необхідним для правильного

1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні