Шляхи вдосконалення системи державних тестів фізичної підготовленості студентів на основі найновіших досліджень

у роботі, порушення технологічного процесу, браку, виробничих травм.

Такий стан справ призвів до такої крайності в роботі із студентською молоддю, коли не тільки у спеціальному навчальному відділенні, айв основному почали підходити до такого оцінювання успішності, що застосовують у групах ЛФК, коли основним критерієм підсумкового оцінювання успішності вибрано відвідування занять.

Практично відкинуто оцінку і контроль за фізичним станом студентів, хоча загальновідомо, що за відсутності контролю процес фізичного виховання стає некерованим, тому що з позиції теорії управління навчальний процес включає як мінімум три компоненти — планування, реалізацію планування та контроль за реалізацією планування.

Щоб оцінювання виконувало усі свої функції, його необхідно використовувати систематично, воно повинно бути об'єктивним, всебічним, диференційованим та індивідуальним.

Таблиця 1

Контрольні нормативи фізичної підготовленості студентів основного відділення

 

Тестові вправи

Стать

Оцінка, бали

5

4

3

2

1

Біг на 100 м, с

чол.

13,0

13,5

14,1

14,4

15,0

жін.

15,0

15,6

16,5

17,5

18,5

Біг на 3000 м, (хв. с)

2000 м, (хв. с)

чол.

12. 00

12. 30

13. 20

14. 00

15. 00

жін.

9. 50

10. 40

11

30

12. 30

13. 40

Човниковий біг 4x9 м, с

чол.

8,8

9,3

9,8

10,3

10,7

жін.

9,7

10,4

10,9

11,6

12,1

Стрибок у довжину з місця, см

чол.

250

240

225

205

185

жін.

197

182

170

155

140

Підтягування на перекладині, рази

чол.

16

13

11

9

7

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи на підлозі, рази

чол.

45

38

33

25

20

жін.

30

25

18

10

5

Вис на зігнутих руках, с

чол.

60

45

35

20

10

жін.

25

18

10

6

3

Піднімання тулуба в сід за 1 хв, рази

чол.

55

47

40

35

30

жін.

48

40

35

30

25

Стрибки через скакалку за 2 хв, рази

чол.

240

225

205

185

160

жін.

260

240

210

190

170

Нахил тулуба вперед, см

чол.

17

14

11

8

5

жін.

22

16

13

10

7

 

На об'єктивність оцінювання впливає не тільки виконання студентом нормативів з фізичної підготовленості, оволодіння ним необхідними знаннями, уміннями та навичками, а також зовнішній вигляд, його ставлення та готовності до заняття з фізичного виховання, виконання поставлених завдань на конкретне заняття, семестр, навчальний рік,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні