Шляхи вдосконалення системи державних тестів фізичної підготовленості студентів на основі найновіших досліджень

на наступних курсах зростання було незначне. Порівнюючи середні результати юнаків з бігу на 3000 м видно, що середній результат на І-ІІІ курсах (оцінка 3 бали за 5-бальною системою) перебував у межах 13хв. 27 с ± 8,1 с і відповідав середньому рівню фізичної підготовленості. Вихідний рівень показників розвитку фізичних якостей юнаків - 14,03 с ± 1,3 с; І курс - 13,27 ± 1,1; ІІ -13,16 ± 0,9 і III курс - 13.10 с ± 0,9 с. У дівчат рівень розвитку витривалості значно нижчий, ніжу юнаків. Тільки в кінці II курсу середній результат з бігу на 2000 м у них відповідав середньому рівню фізичної підготовленості. Їхні показники такі: вихідні-12.36 с ±2.2с: І курс-11,47 ± 1,1; ІІ – 11,8 ± 0,7; III курс – 10,59 с ± 0,8 с.

Стан силової підготовки студентів визначали за силою м'язів плечового поясу, живота і швидкісно-силових якостей м'язів нижніх кінцівок.

Перший тест силової підготовки - згинання й розгинання рук v позиції лежачи. Під час виконання цього тесту в юнаків простежувалася стабільність результатів протягом трьох років навчання. Найвищий приріст результатів спостерігався в кінці І курсу. Середній результат в кінці І - III курсів - 38,3 ± 2,3 раза (оцінка 4 бали). Вихідний рівень показників у юнаків - 33,9 ±8,3 раза: І курс - 38.3 ± 5.1; II - 40,8 ±7,2; III курс-42.6 ± 3,7 раза. У дівчат середній показник - 12,3 - 15,6 раза (оцінка 2 бали; оцінку 3 бали виставляли за 16 разів), їхні показники такі: вихідний рівень розвитку фізичних якостей - 10 ± 7,4 раза; І курс -12 3 ±8.0; II-13,2 ±6.7; III курс-15,6 ± 5,3 раза.

Іншим показником сили плечового поясу в юнаків було підтягування у вису. Незважаючи на низький вихідний рівень (9,2 раза), середній результатна І-IІІ курсах - 12± 1,7 раза і відповідав середньому рівню фізичної підготовленості. Вихідний рівень показників у юнаків - 9,2 ± 4:6 раза: І курс - 12,0 ± 3.5; II - 12.9 ± 3,1; III курс - 13,4 ±1,9 раза. Під час виконання вису на зігнутих руках у дівчат середній результат був 12,15 і 14,2с. На II і III курсах результати відповідали середньому рівню фізичної підготовленості. Результати тестування в дівчат значною мірою залежали від вольових якостей і ваги тіла. Показники такі: вихідний рівень розвитку фізичних якостей - 8,3 ± 7,5 с: І курс - 12 + 1.4; II- 15 + 0,8; III курс - 14.2 ±6.1 с.

Силу м'язів живота визначали за кількістю піднімань тулуба в сід за 1 хвилину. У юнаків цей показник був найвищим в кінці III курсу, а середній результат - 41 ± 3,1 раза. Вихідний рівень показників розвитку фізичних якостей юнаків - 37,6 ± 6,4 раза; І курс - 41 ±6,3; ІІ - 44,1 ±4,8; ІІІ курс - 47,2 ±5,0 раза. У дівчат цей показник зростав рівномірно до кінця III курсу і був у межах 38,3 ±1,7 раза. Виконання цього тесту юнаками й дівчатами на III курсі оцінювали 4 балами, що відповідає рівню фізичної підготовленості вищому за середній. Показники дівчат: вихідний рівень – 33,:3 ± 17.4 раза; І курс - 38,3 ±

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні