Шляхи вдосконалення системи державних тестів фізичної підготовленості студентів на основі найновіших досліджень

7.2; II - 42,7 ± 5,5; ІІІ курс - 44 ± 5,2 раза.

Стрибок у довжину з місця характеризує швидкісно-силові якості м'язів нижніх кінцівок. Цей показник у юнаків найбільше зростав на і курсі, а в кінці III курсу середній результат досяг 242,7 ±13,4 см (оцінка 4 бали). Вихідний рівень - 222,7 ±12,3 см; І курс - 233,9 ±14,8; II-247 ±14,4; III курс -242,7 ±13,4 см. У дівчат приріст результатів у стрибках у довжину з місця спостерігали протягом трьох років навчання. В кінці III курсу він сягнув середнього результату – 181,5± 17,1 см (оцінка 2 бали). Показники дівчат: вихідний рівень - 157,8 ± 17,4 см; І курс -170.2 ±13,1; II -179,2 ±15,4; III курс - 181,5 ± 17,1 см.

Показником швидкості був час, за який студенти пробігали дистанцію 100 м. Результати показників у юнаків І - III курсів були в межах 13,8 ± 0,5 с (оцінка 4 бали). Вихідний рівень -14,0 ± 0,6 с; І курс -13,8 ±0,4; II - 13,6 ± 0,5; III курс - 13,5 ± 0,5 с. У дівчат з бігу на 100 м було зафіксовано низькі результати - в межах 17,3 ± 0,7 с (оцінка 2 бали; 3 бали виставляли за результат 16,4 с). Це свідчить, що більше уваги слід приділяти розвитку швидкості. Показники дівчат: вихідний рівень 18,4 ±0,2с; І курс - 17,3 ±0,7; II - 17,0 ±0,8; III курс-16,8 ±0,5 с.

Спритність визначали за результатами човникового бігу 4 х 9 м. Середній результат у юнаків в кінці І курсу - 9,3 ± 0,4 с (оцінка 3 бали), в кінці II і III курсів-9,1 ±0,4 с (оцінка 4 бали). Вихідний рівень - 9,9 ± 0,9 с; І курс - 9,3 ± 0,4; II і III курси - 9,1 ± 0,4 с. У дівчат середній результат - 11,1 ± 0,4 с (оцінка 3  бали). Вихідний рівень - 11,7 ± 0,8 с; І курс - 11,1 ± 0,4; II -10,9±0,4; III курс – 10,8 ±0,4 с.

Гнучкість визначали за результатами виконання нахилів з позиції сидячи. Протягом трьох років навчання середній результат юнаків – 10,9 ± 1,4 см. Тільки в кінці IIІ курсу вони змогли виконати тест на 3 бали. Вихідний рівень - 6,6 ± 10,1 см; І курс – 10,9 ± 4,6; II – 12,3 ±3,8: III курс - 13,9 ± 2,4 см. У дівчат середній результат в кінці II курсу сягнув 14,5 ±4,3 см, що відповідає середньому рівню фізичної підготовленості (оцінка 3 бали), їхні показники такі: вихідний рівень - 11,4 ±0,7 см; І курс - 13,7± 3,0; II - 14.5 ±4.3; III курс – 15,4 ± 4,0 см.

Аналіз результатів досліджень дає підстави для таких висновків.

1. Динаміка розвитку фізичних якостей за трирічний період навчання у вищому навчальному закладі має непрямолінійний характер. Найвищий приріст показників фізичної підготовленості спостерігається на І курсі. А тому викладачі фізичної культури повинні звертати більше уваги на те, щоб нормативи відповідали рівню фізичної підготовленості студентів і стимулювали досягнення вищих результатів.

2. Рівень загальної фізичної підготовленості студентів залежить від вихідного рівня. Цим пояснюється той факт, що фізична підготовленість

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні