Шляхи вдосконалення системи державних тестів фізичної підготовленості студентів на основі найновіших досліджень

юнаків загалом вища, ніж дівчат.

3. Аналіз результатів засвідчує, що двох годин на тиждень, відведених на фізичну культуру, недостатньо для успішного виконання державних тестів. Тому заняття з фізичної культури повинні мати освітню та інструктивну спрямованість. Це допоможе студентам у домашніх умовах підвищувати свою фізичну підготовленість.

4. Активізувати заняття студентів у різних секціях університету а також у міських закладах і спортивних організаціях, де ведеться робота з підвищення загартованості молоді.

5. Широко використовувати оздоровчі заходи зовнішнього середовища - прогулянки до лісу, відвідування саун, купання протягом року, катання на лижах, ковзанах тощо.

Висновок

У роботі на фактичному матеріалі вивчались питання змісту, методики і організації навчального процесу з фізичного виховання з врахуванням їх професії. Розроблена оптимальна структура побудови навчальних занять по семестрах.

Виявлено, що профільовані заняття з фізичного виховання впливають на успішність навчання, розвивають професійно важливі фізичні якості, різнобічну фізичну підготовленість, яка забезпечує успішне виконання нормативів Державних тестів..

У висновку хотілось би акцентувати увагу викладачів фізичної культури на тому, що мотивація до занять у молоді висока, і тому, щоб досягти позитивних результатів у стимулюванні та спрямуванні подальшого розвитку фізичної культури і забезпечення здоров'я населення потрібно брати до уваги потреби, інтереси своїх вихованців, удосконалювати методику викладання і бути не просто фахівцем, а й творчою людиною у своїй справі.


Список використаної літератури

  1. Медведєв Г.А., Сенчуров А.Ф. Розвиток рухових здібностей. – Рівне, 2002. – с. 14-16.
  2. Носко М.О. Вихідні показники фізичного розвитку молоді // Педагогіка і психологія. – 2001. – №2. – с. 79-83.
  3. Присяжнюк С.І. Проблема фізичного виховання студентської молоді // Основи здоров’я і фізкультура. – 2006. – №10. – с. 6.
  4. Присяжнюк С.І. Критерії оцінювання успішності студентів з предмета «Фізичне виховання» // Фізичне виховання в школі. – 2003. – №2. – с. 35-38.
  5. Про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України: Постанова Кабміну України за 15 січня 1996 р. №8 // Фізичне виховання в школі. – 1996. – №1. – с. 47.
  6. Серкіс Б. Заняття фізкультурою як засіб отримання заліку? // Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал. – Рівне. – 1998. – №1. – с. 77-79.
  7. Тимошенко Б., Чміль О. Шляхи оптимізації програми з фізичного виховання вузів для підвищення підготовленості студентів // Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти. – Рівне. – 2002. – Вип. 1. – с. 171-173.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні