Що таке Project Expert

фінансовим інститутом як кредит під певні проценти.

У програмі Project Expert передбачена можливість розробки гнучкої стратегії формування капіталу. При цьому користувач може описати як процедури залучення грошових коштів, так і процедури обслуговування боргу.

Введення даних, що характеризують стратегію формування капіталу проекту, рекомендується здійснювати після проведення розрахунку для визначення потреби в капіталі, при цьому всі дані, що характеризують надходження і витрати в проекті, повинні бути вже введені. У цьому випадку, програма надає детальну інформацію про величину дефіциту грошових коштів, що допомагає правильно вибрати схему фінансування і спосіб залучення грошових коштів.

Ще далі програма йде в управлінні коштами, отриманими від проекту. Користувачеві досить указати тільки загальні принципи дивідендної політики і управління інвестиціями і реальні суми будуть розраховані на основі грошей отриманих при реалізації описаної моделі. Природно, можна указати і свою власну схему інвестицій, не покладаючись на думку програми.

Розділи, що відносяться до фінансового плану

Загальний список розділів, що відносяться до фінансового плану виглядає таким чином:

• Акціонерний капітал

• Кредити

• Лізинг

• Інвестиції

• Інші надходження

• Інші виплати

• Розподіл прибутку

• Пільги по податку на прибуток

• і описують всі аспекти фінансової політики компанії.

Кошти, аналіз проекту і формування звітів

Модель компанії, побудована при допомозі Project Expert, імітуючи її діяльність, представляє результати в формі стандартних фінансових документів, зрозумілих будь-якому фінансовому аналітику або бухгалтеру. Орієнтація на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) допомагає тут відразу з двох точок зору - вона полегшує роботу з іноземними інвесторами і робить можливим більш точний аналіз фінансових результатів (оскільки МСБО створені саме для цих цілей)

Фінансові звіти

Фінансові звіти демонструють результати діяльності компанії. Звичайно потенційним інвесторам або банкірам надаються звіти за декілька останніх років, а також прогнози майбутніх фінансових результатів. До числа якнайважливіших фінансових звітів відносяться:

• Звіт про прибутки і збитки

• Бухгалтерський баланс

• Звіт про рушення грошових коштів (Cash Flow)

• Звіт про використання прибутку.

У Project Expert всі перераховані документи формуються автоматично внаслідок виконання розрахунків. Процес генерації бухгалтерських процедур і формування звітних фінансових документів здійснюється відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

При оцінці ефективності інвестицій найбільш важливим є прогноз грошових потоків підприємства. Проектування грошового потоку покаже здатність підприємства генерувати достатню кількість грошових коштів для покриття боргових зобов'язань, виплат процентів по кредитах і дивідендів акціонерам. Прогнозний звіт про рушення грошових коштів дозволить визначити потребу в фінансових ресурсах в різні періоди часу, розробити найбільш раціональну стратегію формування капіталу підприємства і розрахувати дисконтова ні показники ефективності інвестицій (Cash Flow Discounted Criteria).

Модуль «Деталізуванням результатів» надає можливість користувачеві переглянути і вивести на друк деталізовані результати, отримані при розрахунку проекту. Усього, користувач може використати до 30 стандартних таблиць, що відображають стан і результати проекту. Якщо це виявиться недостатнім або з'явиться необхідність в звітах іншого формату, вони легко можуть бути створені в розділі "Таблиці користувача".

Побудова і виведення на друк здійснюється за допомогою вбудованого модуля Project Chart, який, нарівні з процедурами побудови, відображення і печатей графіків, дозволяє розрахувати нові показники ефективності

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні