Шпори інформатика та методика викладання інформатики

часу передає один біт інформації. Як говорилося раніше, процесор з периферійними пристроями обмінюється байтами (8 біт), словами (у світі х86 - 16 біт), подвійними словами (32 біта) даних. Для того щоб передавати групу бітів, існує два підходи до організації інтерфейсу:

Паралельний інтерфейс - для кожного біта переданої групи є своя сигнальна лінія (зазвичай з двійковим поданням), і все біти групи передаються одночасно за один квант часу, тобто просуваються по інтерфейсним лініях паралельно. Приклади: паралельний порт підключення принтера (LPT-порт, 8 біт), інтерфейс ATA / ATAPI (16 біт), SCSI (8 або 16 біт), шина PCI (32 або 64 біта).

Послідовний інтерфейс - використовується лише одна сигнальна лінія, і біти групи передаються один за одним по черзі; на кожен з них відводиться свій квант часу (бітовий інтервал). Приклади: послідовний комунікаційний порт (СОМ-порт), послідовні шини USB і FireWire, інтерфейси локальних і глобальних мереж.

 

Програмне забезпечення

Відкриті операційні системи.

1. Основні категорії відкритих операційних систем.

Операці?йна систе?ма (скор. ОС) — це базовий комплекс програмного забезпечення, що виконує управління апаратним забезпеченням комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організує взаємодію з користувачем.

Операційна система звичайно складається з ядра операційної системи та базового набору прикладного програмного забезпечення.

Відкри?та систе?ма (англ. Open system) — це система, яка перебуває в стані постійної взаємодії (обміну) зі своїм навколишнім середовищем.

Досить часто ВПЗ (вільне програмне забезпечення) асоціюється з Лінуксом (Linux), оскільки більшість програм для цієї операційної системи розповсюджується вільно, найчастіше за ліцензією ГНУ (GNU)

Варто зазначити, що й під інші операційні системи — Віндовз (Windows), МакОС (Mac OS) та інші — також є дуже багато вільного ПЗ.

Дистрибути?в операцио?нной систе?мы — это форма распространения системного программного обеспечения. Наличие дистрибутивов вызвано тем, что форма программного обеспечения, используемая для его распространения, почти никогда не совпадает с формой программного обеспечения работающей системы.

Дистрибутив обычно содержит программы для начальной инициализации системы (инициализация аппаратной части, загрузка урезанной версии системы и запуск программы-установщика), программу-установщик (для выбора режимов и параметров установки) и набор специальных файлов, содержащих отдельные части системы (так называемые пакеты).

Программа установки позволяет также произвести первичную настройку системы.

 

Методика інформатики

  1. 1.       Психолого-дидактичні основи вивчення інформатики у початковій школі.

     Уроки інформатики мають свої особливості.

1.      Найважливіша особливість постановки курсу інформатики на базі комп'ютерного класу — це систематична робота учнів з комп'ютером на кожному уроці інформатики.
2.       З поширенням ідеології комп'ютерно-орієнтованого навчання, що передбачає використання педагогічних програмних засобів, стає актуальним питання про зміну ролі і обов'язків учителя за умов роботи в комп'ютерному класі. Практика свідчить, що провідна роль учителя зберігається і навіть посилюється і за умов комп'готерно-орієнтованого навчання, а комп'ютер у всіх випадках залишається надійним і ефективним засобом діяльності вчителя і учня. Використання комп'ютера разом з методично доцільними педагогічними програмними засобами дозволяє вдосконалити стиль та прийоми роботи вчителя за рахунок перекладання на комп'ютер рутинних операцій і забезпечення вчите­леві творчого підходу до розв'язування завдань навчання і виховання. Такі важливі компоненти навчально-виховного процесу, як з'ясування можливих

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні