Швидкорізальні сталі. Тверді сплави і металокераміка

у будь-яких перерізах.

Твердість порошкових швидкорізальних сталей у початковому стані, теп­лостійкість, механічні та фізичні властивості знаходяться, в основному, на рівні властивостей сталей аналогічного складу звичайного виробництва (табл. 7).

7. Основні властивості порошкових швидкорізальних сталей

Марка порошкової швидкорізальної сталі

Основні властивості

Твердість HRC

Граниш міцності на вигин, МПа

Червоностійкість (при HRC 58), °С

Р6М5К5П

66-67,5

2500-3500

625

10Р6М5К5ПЗ,

66-68

2100-2400

640

Р9М4К8П

 

 

 

Р12Ф2К8МЗП,

66-70

2000-3000

640

Р12Ф2К83ПЗ

 

 

 

Р6М5ФЗК8П

67-^68,5

2700-2800

630

(ASP ЗО)

 

 

 

Примітка. Максимальний бал карбідної неоднорідності наведених у таблиці сталей 1.

Порошкові швидкорізальні сталі марок Р6М5К5П, Р9М4К8П, Р12Ф2К8МЗП і Р6М5ФЗК8П рекомендується застосовувати для різальних інструментів (різців, фрез, свердел) при обробленні важкооброблюваних матеріалів - жароміцних, титанових сплавів, нержавіючих та жароміцних сталей і сплавів. Найбільша ефективність порошкових швидкорізальних сталей забезпечується на інструментах великого перерізу (діаметром 50 мм і більше, оскільки карбідна неоднорідність для таких перерізів в інструментах зі звичайних сталей відповідає п'ятому балу й вище за ГОСТ 19265-75), а також на складнорізальних інструментах, під час виготовлення яких викону­ється великий обсяг шліфувальних робіт

Стійкість порошкових швидкорізальних сталей, які рекомендується за­стосовувати для оброблення важкооброблюваних матеріалів і сплавів, наве­дено в табл. 8.

8. Стійкість інструментів із порошкових швидкорізальних сталей

Різальний інструмент і його ротори

Оброб-

люваний матері­ал

Режим різання

 

Марка швидкорі-зальної сталі (еталон)

Стійкість інструментів з порошкових швидкорізаль­них сталей (в % стійкості еталона)

v, м/хв

s, мм/об

t, мм

 

Р9М4КВП

Р6М5К5П

Р6М5Ф

10Р6М5 К5ПЗ

Р12Ф2К 8МЗП9

Різець 16x25 мм

(неперервне різання)

ЭИ437Б

8

03

1

Р9М4К8

Р6М5К5

Р9М4К8П

Р6М5К5П

Р12Ф2К8МЗ

160

-

-

-

-

-

170

-

-

-

80

-

50

108

-

-

197,5

-

128,5

-

-

-

-

321,9

173,4

Те саме

 

ЖС6КП

 

 

 

 

4-5

02

1

Р9М4К8

Р6М5К5

Р9М4К8П

Р6М5К5П

Р12Ф2К8МЗ

180

-

-

-

-

-

105

-

-

-

150

-

80

126

-

-

173

-

96,1

-

-

-

-

72,7

125,9

Різець 16x25 mv

(переривчасте різання)

ЭИ437Б

 

 

8

 

 

0,2

 

 

1

 

 

Р9М4К8

Р6М5К5

Р9М4К8П

Р6М5К5П

Р12ФЖ8МЗ

100

-

-

-

-

-

150

-

-

-

110

-

136

140

-

-

184,8

-

277,2

-

-

-

-

236,8

2143

Різець 16x25 мм

(переривчасте точіння)

ЖС6КП

-

4

0,2

 

1

Р9М4К8

Р6М5К5

120

-

-

100

-

-

-

-

-

-

Ялинкова

фреза діаметром 125 мм

ЖС6У

44

0,2

 

0,85

Р18Ф2К8М

-

-

107,5

-

-

У табл. 9 вміщено порівняльні дані, що стосуються різальних властивостей порошкових сталей Р6М5К5П, р9М4К8П (ЭП688) і ASP 30 (Швеція). Остання є аналогом сталі Р6М5К8П.

9. Відносна стійкість інструментів із порошкових сталей в порівнянні зі стійкістю інструментів із звичайних швидкорізальних сталей

Інструменти

Оброблювана сталь

Звичайна сталь

Порошкова сталь

Відносна стійкість

 

 

Різці:

фасонні діаметром 70 мм

канавкові прохідні

(переривчасте точіння)

ШХ15

ШХ15

40Х, 20X13

40Х, 20X13

ХН77ТЮР

Р6М5К5

Р6М5К5

Р6М5К5

Р9М4К8

Р6М5К5

Р6М5К5П

Р6М5К5П

Р6М5К5П

Р9М4К8П

ASP 30*,

Швеція

1,35-2,8

1,4

1,5-2

1,5-2

1,7

 

Фрези:

черв'ячні діаметром

90мм(/п = 5)

дискові збірні

циліндричні діаметрам

56мм

черв'ячні діаметром 90 мм

(m=5)

торцево-циліндрічні

діаметром 100 мм

гальтельні діаметром 120 мм

 

18ХГТ

 

ХН35ВТЮ

ХН56ВМКЮ

 

18ХГТ

 

ХН65ВМПО

 

10Х11Ш6МФ

 

Р6М5К5

 

Р6М5К5

Р6М5К5,

R9M4K8

Р9М4К8

 

Р18

 

Р18

 

Р6М5К5П

 

Р6М5К5П

Р6М5К5П,

ASP 30*,Швеція

Р9М4К8П

 

Р18П

 

Р18П

 

1,45

 

1,4-2,6

1,7

 

1,3

 

5,0

 

3,5

 

Свердла діаметром 10,5 мм

ХВСГ

Р6М5К5

Р6М5К5П

2,2

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12