Швидкорізальні сталі. Тверді сплави і металокераміка

width="196">          

* Аналог сталі Р6М5К8П.

При точінні сталі 45ХН стійкість різців із порошкової сталі Р18П в 3 ра­зи вища за стійкість різців зі сталі Р18, а зі сталі Р9Ф5П в 1,5 рази вища, ніж зі сталі Р9Ф5. Такі самі результати одержано при переривчастому точінні сталі Э893. В разі переривчастого точіння загартованих високоміцних сталей sв=1250 МПа) стійкість різці зі сталі Р6М5П, виготовленої спосо­бом порошкової металургії, в 1,5 рази вища за стійкість різців зі звичайної сталі того самого складу.

На багатьох підприємствах машинобудування широко застосовуються інструменти, виготовлені з прогресивних матеріалів. Так, у виробничому об'єднанні "Невський завод" фрезерування лопаток із жароміцного сплаву ХМ65ВМТЮ торцево-циліндричними фрезами, виготовленими з порошкової швидкорізальної сталі, дало такі результати: при використанні фрез із швид­корізальної сталі ASP 30 їх стійкість у півтора рази вища за стійкість фрез із сталі Р6М5К5, і приблизно в 5 разів вища за стійкість фрез із сталі Р18, а стійкість фрез із порошкової швидкорізальної сталі Р6М5ФЗМП в півтора рази вища за стійкість фрез із сталі Р18. Впровадження у виробництво фрез із порошкових сталей Р6М5К5МП та Р6М5ФЗМП при фрезеруванні лопаток із сталей 13Х11М2В2МФ і 15Х11МФ у виробничому об'єднанні "Турболопатка" забезпечило підвищення стійкості інструментів у два-три рази порівняно із застосуванням звичайних швидкорізальних сталей Р18 та Р6АМ5.

Застосування складнопрофільних інструментів (профільних фрез для об­роблення пазів у роторах низького тиску турбіни К-1000) із порошкової швидкорізальної сталі Р6М5ФЗЗМП замість сталі Р18 дало змогу підвищити стійкість в 1,5-2 рази (швидкість різання 22 м/хв, подача 0,04 мм/зуб). Упро­вадження оброблення високовуглецевих сталей комплектом профільних фрез із швидкорізальної сталі Р6М5ФЗМП (швидкість різання 27,3 м/хв, подача 0,05 мм/зуб, глибина різання 22 мм) забезпечило підвищення стійкості в 1,6 рази.

За різальними властивостями порошкові сталі займають проміжне поло­ження між звичайними швидкорізальними сталями та твердими сплавами і рекомендуються для виготовлення інструментів, призначених для оброблення титанових сплавів, високолегованих сталей та інших важкооброблюваних матеріалів у напружених умовах оброблення, в тому числі і для переривчастого різання з ударними навантаженнями і різання на підвищених швидкостях.

Особливо наочною є перевага порошкових сталей при точінні титанових сплавів: стійкість різців у цьому разі підвищується в 3-9 разів.

Металургійною промисловістю освоєно випуск заготовок із порошкових швидкорізальних сталей діаметром до 150 мм завдовжки до 500 мм.

Порошкові швидкорізальні сталі поки в два-три рази дорожчі за такі ж самі сталі, одержані металургійним способом, проте їх застосування дає економічний ефект у середньому 13-15 %. Це пояснюється значними техніко-економічними перевагами порошкових сталей

У найближчому майбутньому всі швидкорізальні сталі, очевидно, виго­товлятимуться способом порошкової металургії.

 

Безвольфрамові швидкорізальні сталі

Дефіцитність вольфраму та його висока вартість примушують шукати шляхи його заміни, зменшення вмісту, регенерації. Наприклад, у Московсь­кому вищому технічному училищі ім. М. Е. Баумана розроблено сталь 15М5Х5Ф5С із вмістом 1,5 % вуглецю. Після термооброблення (гартування при 1220 °С з наступним триступеневим відпусканням при 540 °С) ця сталь перевищує за міцністю на вигин (sв = 4000. . . 4200 МПа) та ударною в'язкістю (aн = 0,53. . . 0,54 МДж/м2) сталь Р18, причому твердість її стано­вить HRC 64, а теплостійкість - 600-610 °С. При точінні сталі 45 стійкість різців із сталі 15М5Х5Ф5С в 1,5 рази вища, ніж стійкість інструментів зі сталі Р9 (швидкість різання 46 м/хв).

У Московському верстатоінструментальному інституті розроблено нову безвольфрамову сталь 11М5Ф

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12