Швидкорізальні сталі. Тверді сплави і металокераміка

загального об'єму, або метали — алюміній, залізо, нікель і ін. Залежно від хімічного складу їх поділяють на дві групи: кераміка і кермети.

До першої групи мінералокерамічних матеріалів належить оксидна, оксидно-карбідна і оксиднонітридна кераміка.

Оксидна (біла) кераміка складається з оксиду алюмінію (99%) і невеликої кількості оксиду магнію або інших елементів. Спосіб виготовлення керамічних пластин марок ЦМ-332 і ВО-13 — холодне пресування з наступним спіканням. Пластини з кераміки ВШ-75 виготовляють більш трудомістким способом — гарячим пресуванням. Незважаючи на високу твердість (НКА 90 — 93) і теплостійкість (1100°С — 1300°С), оксидна кераміка має істотний недолік — невелику міцність і низьку в'язкість. Тому пластини з неї найбільш доцільно застосовувати для токарної обробки сталі і чавуну при чистовому точінні з високими швидкостями різання.

Оксидно-карбідна (чорна, мішана) кераміка складається з оксиду алюмінію і карбіду титану (ВОК-60, В-3 та ін. ) або оксиду алюмінію і нітриду титану (ОНТ-20). Пластини з такої кераміки одержують методом гарячого пресування і застосовують для чистової обробки загартованих конструкційних сталей, сірих та легованих чавунів, а також сплавів на основі міді і нікелю.

Пластини з нітридної кераміки (силініт-Р) виготовляють методом гарячого пресування з нітриду кремнію і застосовують для ^напівчистової обробки чавунів і нікелевих сплавів. Останнім часом кераміку застосовують і для фрезерування сталей і чавунів.

Матеріали, у яких в ролі керамічної фази служать оксиди, карбіди, бориди і нітриди тугоплавких металів, а зв'язкою — метали групи заліза або тугоплавкі метали, називають керметами. Наприклад, найбільш поширені карбіднохромові кермети КХН-ІО, КХН-15, . . . КХН-40 містять від 10 до 40% нікелю, решта — карбід хрому Cr3C2. Від кераміки вони відрізняються дещо підвищеними міцнісними характеристиками, меншою крихкістю і схильністю до виникнення тріщин. Завдяки великій стійкості проти спрацювання з. них виготовляють штампи, фільєри, матриці Для протяжки чорних і кольорових металів методом холодної деформації, прес-форми для пресування виробів із порошків.

У різних галузях техніки мінерал о керамічні матеріали використовуються як матеріали конструкційного призначення

Так, із керметів на основі карбіду хрому, що мають високу коррзієстійкість, виготовляють деталі насосів для перекачування кислот, сопла для агресивних рідин і газів, клапани нафтових свердловин. Кермети на основі оксидів, незважаючи на наявність у них металів, мають високу вогнетривкість. Так, для плавлення хімічно активних металів застосовують матеріали на основі двоокису цирконію з титаном або цирконієм, а для, розливальних жолобів ливарних машин — на основі окису алюмінію з хромом. У електроніці кермети застосовують для виготовлення термоелектронних катодів, а в ядерній техніці — захисної арматури, регулювальних та аварійних стержнів, елементів виділення тепла. Область застосування мінералокерамічних матеріалів постійно розширюється, а технологія виробництва удосконалюється.


3. МЕТАЛОКЕРАМІЧНІ ТВЕРДІ СПЛАВИ

Металокерамічні тверді сплави, мінералокерамічні матеріали і абразиви виготовляють пресуванням з наступним спіканням при температурі 1500. . . 1900º С порошків кобальту і карбідів вольфраму, титану і танталу. Тверді сплави використовують у вигляді пластинок певної форми і розмірів, які механічно прикріплюють або припаюють до стержня різця. Ці сплави мають високу твердість (НRС 86. . . 92), володіють високою стійкістю проти спрацювання і теплостійкістю (800. . . 1000º С).

Металокерамічні тверді сплави, залежно від хімічного складу, поділяються на три групи: вольфрамові (ВК), титано-вольфрамові (ТК) і титанотанталововольфрамові (ТТК).

Вольфрамові сплави складаються із зерен карбіду вольфраму, зцементованих кобальтом (ВК2, ВК4,ВК6, ВК8 та ін. ). Цифра після літери К означає відсотковий вміст кобальту, решта – карбід вольфраму. Вольфрамові сплави в’язкіші, а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12