Службові частини мови

і, а, та, хоч, що, як.

Сполучники, утворені злиттям двох або більше слів, називаються складними: щоб (що + б), проте (про -т те), немовби (не + мов + би), неначебто (не + наче 4- б + то). Такі сполучники пишуться разом.

Сполучники, що складаються з двох чи більше слів, називаються складеними: тому що, через те що, для того щоб, незважаючи на те що, як тільки, дарма що. У таких сполучниках усі їхні складові частини пишуться окремо.

РОЗРІЗНЕННЯ СКЛАДНИХ СПОЛУЧНИКІВ І ОДНОЗВУЧНИХ ІЗ НИМИ СПОЛУЧЕНЬ СЛІВ

Складні сполучники зате, проте, щоб, якби, якщо, теж треба відрізняти від займенників та прислівників, ужитих із прийменниками за, про або частками би (б), же (ж).

Роман силувався вимовити слово, проте не міг (Васильченко). — Старий дідусь справдешні байки править про те, що діялось на нашім світі (Леся Українка).

Це лиш слова, зате вони безсмертні (Л. Костенко). — Партія зелених виступає за те, щоби припинити забруднення довкілля.

Сьогодні теж буде теплий день. Про те ж розмовляли і вчора.

Якби ви вчились так, як треба.

. (Шевченко). — Як би це точніше описати?

Щоб жить, ні в кого права не питаюсь (Тичина). — Що б не сказав, усе не до ладу.

Способи розрізнення:

1) Займенник із прийменником або часткою, прислівник із часткою виступають у реченні додатком, відповідаючи на питання за що? про що?, або обставиною, яка відповідає на питання як?

  • частку же (ж) можна замінити іншою:
  • те ж — те саме; так же так само або й зовсім опустити;
  • частку би (б) можна перемістити в позицію після дієслова: про що б розмову почати про що почати б розмову;
  • складні сполучники можна замінити синонімічними: зате, проте — але, однак, якби — коли б, щоб аби.

ПОВТОРЮВАНІ Й ПАРНІ СПОЛУЧНИКИ

Повторювані сполучники складаються з кількох частин, кожна з яких ставиться перед одним із однорідних членів речення або підрядних речень:

Місяць, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав (Шевченко).

Ні кімната, ні місто, ні нова робота хлопцеві не подобались.

Парні сполучники — це складеш сполучники, одна частина яких вживається перед першим, а друга — перед другим однорідним членом чи підрядним реченням,

Тепер у футбол грають не тільки хлопці, але й дівчата.

Послідовність розбору сполучника

  1. Речення зі сполучником.
  2. Аналізоване слово.
  3. Група та підгрупа за синтаксичною роллю.
  4. Група за будовою.
  5. Особливості вживання і написання.


ЧАСТКА

Часткою називаються службова частина мови, яка надає реченням чи окремим його членам певних відтінків значення або служить для утворення окремих граматичних форм. Частки не мають лексичного значення, не змінюються, не

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні