СТРУКТУРА КОМП'ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

комп'ютерної АС належать до задач прямого розрахунку. Для них характерні великі розміри і складність вхідних даних, проста методика розрахунку й одноваріантність розв'язання.

Інформаційно-пошукові задачі, тобто задачі типу «запитання — відповідь» характеризуються складною методикою розрахунку та значними розмірами вхідної інформації.

За можливістю формалізованого опису задачі АС поділяються на формалізовані та неформалізовані. Розв'язування перших можна описати у вигляді математичних формул та залежностей, щодо інших — цього зробити не можна.

За регулярністю розв'язування задачі АС поділяються на систематичні, епізодичні та випадкові.

 

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні