Самоврядування словян

ПЛАН 
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЧЕХІЇ 3ТЕРИТОРІАЛЬНЕ САМОВРЯДУВАННЯ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 4ТЕРИТОРІАЛЬНЕ САМОВРЯДУВАННЯ ПОЛЬЩІ 7МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ І МІСЦЕВА АДМІНІСТРАЦІЯ БОЛГАРІЇ 9САМОВРЯДУВАННЯ  В СЛОВЕНІЇ 10
 ТЕРИТОРІАЛЬНЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЧЕХІЇЧеська Республіка ділиться на общини, які є основними територіальними самоврядними одиницями. Територіальними самоврядними одиницями вищого рівня є землі або області.  Територіальні самоврядні одиниці є територіальними об'єднаннями громадян, які мають право на самоврядування. Законом встановлюються умови, при яких вони є адміністративними округами.  Община завжди є складовою частиною територіальної самоврядної одиниці вищого рівня.  Створення або ліквідація територіальної самоврядної одиниці вищого рівня здійснюється тільки конституційним законом.  Община самостійно управляється своїм представництвом.  Територіальна самоврядна одиниця вищого рівня самостійно управляється своїм представництвом.  Територіальні самоврядні одиниці є публічно-правовими корпораціями, які можуть мати власне майно і господарювати на основі власного бюджету.  Держава може втручатися в діяльність територіальних самоврядних одиниць, тільки якщо це необхідно в цілях охорони закону, і лише в порядку, встановленому законом.  Члени представництв обираються таємним голосуванням на основі загального, рівного і прямого виборчого права.  Термін повноважень представництва складає чотири роки. Законом можуть бути встановлені умови, за наявності яких призначаються нові вибори представництва до закінчення терміну його повноважень.  Назва територіальної самоврядної одиниці вищого рівня визначається рішенням її представництва.  Компетенція представництва може бути визначена тільки законом.  Представництво общини приймає рішення з питань самоврядування, якщо законом на це не уповноважено представництво територіальної самоврядної одиниці вищого рівня.  Представництва в межах своєї компетенції можуть приймати загальнообов'язкові ухвали.  Здійснення функцій державної адміністрації може бути доручене органам самоврядування тільки у випадках, встановлених законом.  
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ САМОВРЯДУВАННЯ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИОсновою територіального самоврядування є община

Територіальне самоврядування складають община і територіальна одиниця вищого рівня.  Община і територіальна одиниця вищого рівня є самостійними територіальними, самоврядними і адміністративними одиницями Словацької Республіки, об'єднуючими осіб, що постійно проживають на їх території. Подробиці встановлюються законом.  Община і територіальна одиниця вищого рівня є юридичними особами, які за умов, встановлених законом, самостійно ведуть господарство з власним майном і з своїми фінансовими коштами.  Община і територіальна одиниця вищого рівня фінансують свої потреби перш за все за рахунок власних доходів, а також з державних дотацій. Закон встановить, які податки і збори відносяться до доходів общини, а які - до доходів територіальної одиниці вищого рівня. Державні дотації виділяються тільки в межах, встановлених законом.  Община має право об'єднуватися з іншими общинами для забезпечення загального інтересу; аналогічне право об'єднуватися з іншими територіальними одиницями вищого рівня має територіальна одиниця вищого рівня. Умови визначаються законом.  Питання об'єднання, розділення або ліквідації общини регулюються законом.  Територіальне самоврядування здійснюється на зборах общини, на місцевому референдумі, на референдумі, що проводиться в рамках територіальної одиниці вищого рівня, органами общини або органами територіальної одиниці вищого рівня. Порядок проведення місцевого референдуму і референдуму в рамках територіальної одиниці вищого рівня визначається законом.  Обов'язки і обмеження при здійсненні територіального самоуправління общиною і територіальною одиницею вищого рівня можуть бути покладені законом і на основі міжнародного договору.  Держава може втручатися в діяльність общини і територіальної одиниці вищого рівня тільки в порядку, встановленому законом.  Община і територіальна одиниця вищого рівня можуть видавати загальнообов'язкові розпорядження з питань територіального самоврядування і для вирішення завдань самоврядування, витікаючих із закону.  Органами общини є: а) громадське представництво; b) староста общини.  Представництво общини складають його депутати. Депутати обираються на чотирилітній термін жителями общини, що постійно проживають на його території. Вибори депутатів здійснюються на основі загального, рівного і прямого виборчого права

1 2 3 4