Сервісні програми

забезпечують абсолютну збереженість інформації. Ця інформація може бути зруйнована частково, або повністю внаслідок фізичного псування носія, внаслідок дії зовнішніх магнітних полів, старіння магнітного покриття та ін. Бувають випадки, коли потрібна інформація знищується випадково.

Ці обставини вимагають від користувача мати на дискетах архівні копії документів. При цьому їх необхідно перевіряти та поновлювати кожних півроку.

Якщо увесь обсяг інформації, яким Ви користуєтесь, вміщується на кількох дискетах, то архівні копії можна зберігати у тому самому вигляді, в якому ви з ним працюєте, тобто в початковому. Для створення копій таких документів використовують стандартні засоби операційних систем.

Зберігання архівів у початковому вигляді дуже не вигідно через великі обсяги інформації. Річ у тому, що при зберіганні інформації в початковому виді неефективно використовується поверхня носія. Доцільно інформацію попередньо стиснути (упакувати), а потім вже створювати її копії. Такий процес створення архівних копій називається архівацією. При архівації досягається економія дискового простору від 20 до 90%, що дозволяє на одному і тому самому носії зберігати значно більший обсяг інформації.

Для архівації файлів використовують спеціальні програми, які називаються архіваторами. Перші архіватори з’явились в 1985 році. Вони можуть об’єднувати в один файл цілу групу файлів, включаючи і каталоги.

Можливості сучасних архіваторів широкі і різноманітні. Але можна виділити функції, які є загальними. До них відносять: можливість додавання файлів в архів, поновлення архіву, перегляд файлів в архіві, знищення файлів в архіві, захист файлів від несанкціонованого доступу, вилучення файлів з архіву, перевірка цілісності архіву та ін.

Архівний файл може використовуватись тільки після того, як він буде відновлений у початковому вигляді, тобто розархівований.

До числа найвідоміших в недалекому минулому та широковикористовуваних архіваторів (розархіваторів) слід віднести: PKZIP. EXE, PKUNZIP. EXE, ARJ. EXE, PKPAK. EXE, PKUNPAK

EXE, LHA. EXE. Тепер існують багато більш нових програм.

WinZip

Найбільш визнана серед усіх програм-архіваторів. WinZip можна знайти практично на кожному персональному комп'ютері. Вона необхідна, наприклад, для пересилки великої кількості дрібних файлів (як правило, мова йде про тексти і картинки) по електронній пошті, для стиснення об’ємних документів у форматі doc, і так далі

Кристувачам подобається WinZip за простоту, зручність, ефективний алгоритм стиску і повсюдну поширеність

Інсталяція

winzip*. exe > Setup > OK > Next > Yes > стартовий режим "Start with WinZip Classic", Next > цілком можна обійтися стандартною установкою "Express setup", Next > Finish.

Якщо користувач не має потреби в підказках, необхідно обрати відмовлення від "tips" > Close.

Робота з програмою

Припустимо, у директорії XXXX знаходяться файли X1, X2, . . . , Xn. Їх треба запакувати в єдиний архів. Необхідно знайти папку XXXX, виділити файли X1, X2, . . . , Xn (використовуючи ліву клавішу миші і кнопки Ctrl чи Shift). Потім після правого кліка мишею виберати команду Add to Zip.

При вказівці назви архівного файлу розширення zip можна не вказувати, досить вписати тільки ім'я (у нашому випадку "x") і натиснути на кнопку Add. Результат - поява файлу x. zip у папці XXXX.

Необхідно звернути увагу на той факт, що стиск в архів документів Word (doc чи rtf) дає дуже значну економію дискового простору (до 95%). Більш скромний результат досягається при стиску html-файлів (до 80%). Складніше з графічними файлами, bmp можна стиснути і до 99%, а от, скажемо, при архівуванні tif, jpg, gif економія складе, відповідно, до 35, 25, 10%. Однак при відправленні файлів по електронній пошті необхідно враховувати не тільки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10