Синонімія в німецькій та українській мовах

і тут контекст не виявить синонімічних відносин, хоча їх і не можна буде заперечити. Отже, в широкому мовному контексті синоніми замвнні, але сам факт можливості заміни не свідчить про те, що ми маємо справу з синонімами, а лише про те, що ми маємо справу зі словами, що входять в один тематичний ряд.

 Мовний контекст відрізняється від мовного тим, що він завжди ситуативний і тому вузький. В мовному контексті виявляються відтінки значення синонімів, відповідність або невідповідність даного синоніма даної ситуації через що в своїй більшості заміна одного синоніма іншим якраз неможлива. Адже мистецтво мови і полягає в тому, щоб вибрати найбільш відповідний синонім саме для даного випадку. Якщо ж в мовному контексті синоніми все ж т замінні, то це пояснюється часто або тим, що відтінки їх недостатньо відчутні (недостатньо чітко відчуваються говорячим, пишучим), або тим, що недостатньо вузький контекст, що ситуація недостатньо конкретна. Вузький ситуативний контекст дає можливість пролити деяке світло на відтінки значення синонімів, але не підтверджує їх взаємозаміни.

 Як критерій, а точніше, умови синонімічності називають приналежність слів до одного типу понять - родовому або видовому.

 Якщо мати на увазі назви конкретних предметів, то з цією умовою не можна не погодитися: Tier і Hund або Pflanze і Rose, звичайно, не синоніми, хоча про Wind - Sturmwind - Sturm вже не можна судити категорично. У ряді інших випадків, наприклад якщо йдеться про деякі дієслова або назви абстрактних понять, ці відносини не такі безперечні, а, крім того, як справедливо відзначає В. Н. Циганова, у відомих умовах вони можуть вступати у синонімічні відносини, як, наприклад sehen - glotzen, trinken - nippen, gehen - schleichen. Правда, тут, очевидно, краще говорити не про родові відносини, а про відносини загального і приватного

Із сказаного виходить, що ні критерій спільності наочно-логічного змісту, ні ті критерії, про які тільки що мовилося, не дають достатньо надійних підстав для встановлення синонімічності між лексико-семантичними варіантами слів хоча вони і повинні бути, безумовно, взяті до уваги. Якщо проаналізувати лінгвістичну літературу з погляду того, які типи смислових відмінностей помічаються між синонімами, то доведеться констатувати, що більшість дослідників обмежується загальною вказівкою на те, що синоніми розрізняються відтінками значення. Досить типово в цьому відношенні зауваження Р. А. Будагова, який пише, що «саме істотне в синонімах - вираз різних відтінків значення», але не розкриває того, що розуміється під відтінком значення. В деяких роботах містяться зауваження щодо окремих конкретних смислових відмінностей, якими володіють синоніми різних груп або якої-небудь певної категорії. Так, між синонімами наявність кількісно-якісних відносин. В. Н. Циганова, аналізуючи дієслова української мови, виділяє такі ознаки, розрізняючи синоніми за відтінками значення, як ступінь інтенсивності дії (кричати - волати, любити - обожнювати, бігти - мчати), відсутність або наявність навмисності дії (потрапити - опинитися, знайти - відшукати, хилити - нагинати). А. П. Евгеньева у Введенні до «Словника синонімів української мови» говорить, що синоніми:

 а) служать для деталізації і виділення тієї або іншої ознаки, істотної, з погляду говорячого або пишучого (зажевріти, зайнятися, спалахнути, запалати);

 б) служать виразу ступеня і міри в прояві ознаки (величезний, колосальний, гігантський, велетенський, грандіозний;

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні