Синонімія в німецькій та українській мовах

зв'язку між словами і розглядається в можливій ізоляції від інших зв'язків. Предметом розгляду в даному випадку є синонімічні зв'язки і слова відносини між якими обумовлені цими зв'язками, тобто синоніми.

 В лінгвістичній науці вивчення синонімів почалося дуже давно, тому нагромадилася велика кількість спеціальних робіт, багато хто з яких містить цікаві думки і тонкі спостереження.

 Ще стародавні греки, пильно вивчаючи синоніми, прийшли до висновку, що в них лежить багатство мови: достаток думок в словах і різноманітність виразів.

Римські учені усвідомили не тільки схожість слів-синонімів, але і відмінність між ними. Так, наприклад, Квінтіліан писав: «Але оскільки у різних речей назви різні - або точніші, або красивіші або виразніші або краще звучні, - то всі вони повинні бути не тільки відомі, але і бути напоготові, так би мовити, на вигляді, щоб, коли вони знадобляться мовцю, можна було легко відібрати з них найкраще».

 В XVIII ст. успішно працювали над визначенням природи синоніма французькі вчені. В 1718р. вийшла в світ об'ємна та дуже значна за змістом праця Жірара під назвою «Правильність французької мови, або Різні значення слів можуть бути синонімами». Француз Бозе зібрав і видав в одній книзі французькі синоніми; через декілька років Абат Рубо видав «Великий синонімічний словник».

 З німецьких учених XVIII ст. синонімами цікавились Аделунг і Ебергардт, з

англійських – Джонсон.

 До другої половини XIX ст. в області синонімії був зроблений цілий ряд вірних та цікавих спостережень:

-синоніми визначалися як слова, близькі, але не тотожні за значенням.

-було встановлено, що синоніми є показником розвиненої мови, його багатства, гнучкості, служать для різноманітності вираження думок;

-було відзначене також, що слова-синоніми розрізняються стилістично, ступенем ознаки, здатністю поєднуватися з тим або іншим довкола слів;

-що область синонімії - слова з відвернутим значенням.

 Синонімічні словники XVIII-XIX ст. , науково не обгрунтовані, слабі в методичному відношенні, виявились абсолютно непридатними для вживання. В другій половині XIX ст. інтерес до синонімії, як і до всіх лексикологічних проблем, різко знизився і поновився лише в XX ст. Велика кількість словників, у тому числі і синонімічних, випускає у наш час видавничий будинок «Дрохва».

Щоб охопити весь об'єм інформації, який включає всі статті та наукові роботи нам потрібно було б запастися рулонами паперу і засісти за роботою літ на 30-40. Таким чином, короткий огляд літератури по лексичній синоніміці дозволяє звести все існуюче в наукових роботах, допомогах, статтях різноманіття визначень синонімів до двох.

 Синоніми - слова різнозвучні, близькі, але не тотожні за своїм значенням

Це визначення синонімів склалося в кінці XVIII ст. і дожило до наших днів. Цілий ряд вчених, наприклад А. М. Земський, С. Е. Гачків, А. І. Ефімов, А. Н. Гвоздев, Л. А. Булаховский та ін. , дотримуються цього визначення синонімів.

 Синоніми - слова, що позначають одне і те ж явище об'єктивної дійсності, але що розрізняються відтінками значення, стилістичною приналежністю і т. д. Цього погляду дотримуються вчені: Р. А. Будагов, Н. М. Шанській, Е. М. Галкина-Федорук.

 Питання про синоніміку фразеології

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні